Ukraina prieš Rusiją

( Ukraine - Kyivan Rus / Ukraïna - Київська Русь ) vs ( Russia - Moscovia / Россия - Московия )

Moskovija ir moskoviai: Kad rusai ateityje nepainiotų savęs su ukrainiečiais ir lengviau suvoktų jiems „istoriškai priklausančių“ teritorijų dydį ir kad 882–1240 metais egzistavusi Kijevo Rusia (dabartinė Ukraina) ir Moskovija (pasivadinusi save Rusija 1721 metais) buvo ir yra dvi skirtingos valstybės, Rusija visame pasaulyje turėtų būti vėl vadinama Moskovija, o rusai, kaip ir anksčiau, – moskoviais (maskoliais, moskovitais). Iš Moskovijos turi būti atimtos galimybės savintis svetimas žemes ir istorijas, naikinant užkariautas tautas.

Reparacijos: Jeigu Ukraina sutiktų, galima susitarti, kad atsiskyrę nuo Rusijos ir nepriklausomomis valstybėmis tapę Rusijos subjektai, kuriuose statistinę daugumą sudaro kitų tautybių atstovai, būtų atleisti nuo reparacijų mokėjimo. Visa reparacijų našta turėtų būti padalinta Rusijos Federacijos sudėtyje likusiems subjektams.

Demokratija.lt

Tarp naudos (Kinijos) ir sąžinės (Taivano)

Buvimas moraliu ir sąžiningu tik tada, kai tai naudinga, didelės vertės neturi. Moralumo ir sąžiningumo vertė priklauso nuo kainos, kurią reikia už tai mokėti. Įsidėmėkite tuos, kurie tarp naudos ir sąžinės renkasi naudą, ir stenkitės neprileisti jų prie valdžios. Gavę valdžią, jie ims jus vesti į tokią šalį, kurią gina.

Demokratija.lt

Rekomenduojamos reformos Lietuvoje

Individuali suvartojamos šilumos apskaita.

Kad taptų mažiau energetiškai priklausoma, tame tarpe ir nuo Rusijos, po susijungimo, Vokietija rytuose modernizavo komunistines ir neefektyvias centrinio šildymo sistemas – įrengė individualią apskaitą (skaitiklius) ir galimybę reguliuoti šilumos suvartojimą atskiruose butuose, kambariuose (termostatus). Tai sudarė žmonėms galimybes taupyti suvartojamą šilumą – pvz. sumažinti temperatūrą, kai nieko nėra namuose, atskiruose kambariuose, naktį ir t.t.. Toks modernizavimas pakėlė žmonių motyvaciją patiems investuoti į savo butų ir namų apšiltinimą. Tokios motyvacijos nėra, kai nesvarbu, kiek investuosi į savo buto renovaciją, sąskaita nesikeičia, nes visiems namo gyventojams ji padalinama po lygiai (kaip prie komunizmo), priklausomai nuo buto ploto. Modernizavus kolektyvinės apskaitos sistemas į individualios, atsakingiems ir taupiems žmonėms liktų daugiau pinigų kitoms prekėms ir vietinėms paslaugoms, kadangi nereikėtų didelės pinigų dalies atiduoti už šildymą, tame tarpe ir Rusijai. Laisvi pinigai, nesumokėti Rusijai, padėtu kilti vietinei ekonomikai. Įrenginėjant skaitiklius ir individualų suvartojamos šilumos reguliavimą reikėtų orientuotis pirmiausia į tuos namus ir butus, kurie suvartoja daugiausiai energijos. Deja, vilkinamas ne tik masinis modernizavimas. Kaišiojami įvairūs biurokratiniai pagaliai į ratus ir individualioms iniciatyvoms, kadangi modernizavimas mažina ir tarpusavio susitarimuose dalyvaujančių korumpuotų politikų su verslininkais pelnus, plėšiant paprastus šalies gyventojus. Pirmuose energiją teikiančių įmonių Interneto puslapiuose privalo atsirasti mygtukas, siūlantis privatiems klientams modernizavimo paslaugas su visomis kainomis už kiekvieną skaitliuką, radiatorių, termostatą, montavimą ir pan.. Visus biurokratinius darbus turėtų atlikti energijos tiekėjas. Visi reikiami tam komponentai ir įranga Europos Sąjungoje seniai egzistuoja. Patys šilumos tiekėjai ir toliau išsisukinės nuo centrinio šildymo sistemų modernizavimo, kad kuo ilgiau laikytų vartotojus tamsoje dėl individualaus energijos suvartojimo. Lietuvos politikai turėtų įstatymiškai priversti didžiausius šilumos tiekėjus teikti aiškiai matomas centrinio šildymo modernizavimo paslaugas visiems, kas nori atsiskaitinėti už suvartotą energiją ne komunistinio kolektyvizmo, o individualios atsakomybės principu.


Demokratijos kaina... ir COVID-19 pandemija.

Laisvės kaina reiškia, kad žmonės yra laisvi priimti ir kvailus sprendimus. Dėl neteisingų sprendimų sumažėja tikimybė išgyventi. Viskas turėtų būti gerai, kol žmonės supranta ir sutinka su šia kaina. Prisimenate pajuokavimą „Tiesiog pašalinkite įspėjamąsias etiketes, kad atsikratyti kvailų žmonių pasaulyje“? Tai panašu į tai, kaip veikia natūralioji atranka, atsikratydama žmonių, kurie nepaiso įspėjimų ir priima klaidingus sprendimus. Demokratinė vyriausybė turi vykdyti žmonių valią ir daryti viską, kad piliečiai turėtų kiek įmanoma daugiau lengvai suprantamos informacijos, priimti protingiems sprendimams. Valdžia turėtų padėti pasiekti kompromisą tarp prieštaraujančių pusių. Visa kita atliks natūralioji atranka. Pvz., senelių namuose dirbantis žmogus turi turėti teisę skiepytis arba nesiskiepyti. Iš kitos pusės, seneliai turi teisę susirinkti, diskutuoti ir nubalsuoti, koks žmogus juos turėtų prižiūrėti. Valdžios pareiga nėra spręsti už žmones, bet padėti jiems pasiekti susitarimą, kad abi pusės gautų tai, ko nori. Viena – teisę skiepytis arba nesiskiepyti, o kita – priimti arba atsisakyti vieno ar kito paslaugų.


Balsavimas Internetu • Seimo narių ir kitų politikų rinkimai.

Internetu apmokame banko sąskaitas, teikiame pajamų ir turto deklaracijas, mokame mokesčius - šiuo metu yra visos techninės galimybės įdiegti Internetinį balsavimą. Tai vilkinama, greičiausiai, dėl to, kad pakeistų dabartinės valdžios sudėtį, nes rinkimų rezultatai pradėtų vis labiau priklausyti nuo jaunesnės Interneto, o ne senesnės televizijos kartos. Būtina, kad, prisijungus prie valdžios vartų, žmogus visada matytų asmenį, už kurį balsavo – taip sumažėtų manipuliacijų ir apgavysčių galimybės. Sąraše galėtų būti ir daugiau politikų, su galimybe nuolatos nurodyti ir keisti jų veiklos įvertinimą. Bendrą kiekvieno politiko darbo veiklos įvertinimo statistiką reikėtų skelbti viešai pirmuose valdžios Interneto puslapiuose. Visi politikai ir kandidatai turėtų būti pagal tai ir surūšiuoti. Veiklos įvertinimo rodikliui tapus neigiamu ir išlikus tokiu pvz. 6 mėnesius, Seimo narys turėtų automatiškai pasitraukti iš Seimo ir užleisti vietą kandidatui, esančiam pagal teigiamą įvertinimą pirmoje vietoje. Seimo nario socialinės išmokos taip pat turėtų priklausyti nuo to, kiek ilgai jis išsilaikė Seime ir su kokiu įvertinimu baigė darbą. Visa tai skatintų politikus rūpintis žmonių interesais ne tik prieš rinkimus.


Imigracija ir lygybė. Kaip privestos iki kraštutinumo žlunga kai kurios idėjos.

Viena iš problemų kapitalizme yra tokia pati, kaip ir komunizme... žmonės, turintys priėjima ir valdantys atsiskaitymo už rezultatus ir pasiekimus mechanimus, piktnaudžiauja savo padėtimi, skirstydami apdovanojimus ir nustatydami jų dydžius ne geriausiems, bet sau ir saviems. Tokia sistema neigiamai veikia tobulėjimą ir teigiamus Evoliucijos procesus.

Imigracijos, kaip ir lygybės-nelygybės dydis, turi būti tiksliai sureguliuotas. Vyriausybės privalo stebėti situaciją savo šalyse.

Ekstremali nelygybė, kai verslų savininkai gauna milijonus pelno, tačiau jų darbuotojai badauja ir neturi išteklių net elementariems poreikiams patenkinti, kaip pvz., pamaitinti smegenis reikiamu kiekiu kalorijų, nėra gerai. Kai iš į kampą įremtų žmonių atimamas atlygis-motyvacija už darbą, tai kenkia protinei ir ekonominei šalies būklei. Skurdžiai visuomenei parduoti daug neįmanoma, o nedideliam kiekiui milijonierių daug ir nereikia. Nustatantys atlyginimus dažnai piktnaudžiauja savo valdžia, nustatydami sau didelius atlyginimus žemiau esančių pavaldinių atlyginimo už darbą sąskaita. Tame turi būti bent jau minimalios taisyklės. Pvz., vadovo mėnesinis atlyginimas gali viršyti kompanijos darbuotojų vidutinio atlyginimo statistinį vidurkį 10 kartų ir neturėti viršutinės ribos tik tuo atveju, jeigu visi kompanijos darbuotojai gauna didesnį, nei šalies vidurkis, valandinį darbo užmokestį.

Ekstremali lygybė irgi blogai. Komunizmas žlugo, nes komunistų vyriausybės padarė visus per daug lygius. Žmonės, kurie stengėsi, gaudavo beveik tokius pat atlyginimus (atlygį už pastangas) kaip ir tie, kurie to nedarė. Dėl tos priežasties žmonės taip pat prarado daug motyvacijos stengtis, tobulėti ir tobulinti. Tai sulėtino kūrybingumą su noru bandyti ir investuoti į idėjas. Kam kankintis, nerimauti ir švaistyti išteklius, kai visos pastangos net ir sėkmės atveju neturės adekvataus teigiamo atlygio. Tiesiog sėdėk ir nieko nedaryk... sutaupysi resursus ir gyvensi taip pat kaip ir tie, kuriems niekas nerūpi.

Žmonės, kurie sugriovė savo šalis, nepataisys jūsų šalies.

Imigrantai tai ne tik žmonės. Jie atvyksta su savo šalių statistika. Jei žmonės atvyksta iš šalių, kuriose yra aukšta korupcija su nusikalstamumu ir nėra gerbiama žmogaus gyvybė, į šalis, kuriose yra maža korupcija, vyrauja žemas nusikalstamumo lygis ir pagarba žmogaus gyvybei... imigruota šalis bus neigiamai paveikta tose srityse. Nėra blogai, jeigu imigracijos poveikis tik sulėtina tobulėjimą, gerovės kilimą ir pažangą imigruotoje šalyje (tarkim, 20%). Mažiau išsivysčiusių šalių imigrantai asmeniškai daug mokosi iš išsivysčiusių šalių visuomenių ir dažnai kopijuoja bei perduoda šią patirtį tobulindami savo pačių šalis. Dėl to vidutinis poveikis pasauliui iš to yra teigiamas. Išsivysčiusių šalių piliečiai, kurie jas kuria ir prižiūri, tokiu atveju vis tiek gaus atlygį už savo pastangas (ne visą 100%, bet 80%). To pakanka, kad jie būtų motyvuoti. Jei imigracija iš kitų šalių ne tik sulėtina vietinį tobulėjimą ir gerovės kilimą, bet daro situaciją žymiai blogesne, vietiniai žmonės praranda atlygį už savo pastangas kuriant gerovę... ir su tuo motyvaciją stengtis. Štai kodėl mokesčiai neatima visų pajamų, o tik dalį nuo pelno. Gerai dalintis sėkme su mažiau sėkmingais, tačiau aktyvistai ir valdžioje esantys žmonės neturėtų kurti savo asmeninio moralaus įvaizdžio ir būti ekstremaliai dosnūs svetima sąskaita. Žmonės, kurių sąskaita tai daroma, pamatę tai tampa pikti ir netolerantiški tokių politikų, aktyvistų ir imigrantų, kuriais dangstomasi-manipuliuojama, atžvilgiu.

Sprendimo balso svoris įvairiose srityse dažniausiai yra susijęs su atsakomybės dydžiu už tas sritis. Konfliktai kyla ir tada, kai į lygių teisių ir atsakomybių tarp lyčių valstybes kviečiami žmonės su požiūriu, kad už politinį ir finansinį sektorių atsakomybę privalo prisiimti vyrai, o moterų atsakomybė apsiriboja šeima. Gatvėje ir valdančiose pozicijose tie žmonės sieks (teisingumo jų pasaulio suvokime), kad priešinga lytis prarastų savo balsą tose srityse, už kurias ji neatsako. Vakarų visuomenė turi būti pasiruošusi su tokia kultūra-požiūriu susitaikyti arba išmokti efektyviai ją modernizuoti.

Mokslininkai ir sociologai turi paimti statistinius duomenis apie savo ir imigrantų šalis, tiksliai apskaičiuoti, su kiek imigrantų jų šalis gali susidoroti, kiek dėl to gali sulėtėti jų pačių šalies gyvenimo kokybės kilimas, kiek vietiniai yra linkę priimti ir investuoti į visuotinę gerovę ne tik savo šalyje bet visame pasaulyje. Žmonės, įprastai, yra linkę padėti, kol nebandoma juos apiplėšti, paimant daugiau, nei jie pasirengę atiduoti. Paėmus per daug, iš dangaus nusileidžia Kupidonas, šauna savo strėle tiesiai į kiekvieno širdį... ir meilė virsta plintančia, kaip ugnis, aistra... padalinti imančiam ir su tuo susijusiam pusrutulius per ekvatorių.


Šauktinių kariuomenės panaikinimas.

  Nėra kariuomenės   Nėra šauktinių   Šauktinius žadama panaikinti   Šauktiniai   Nėra informacijos

Nemokami šauktiniai - diktatūros ir vergovės atgyvena išlikusi dėl to, kad kai kurie politikai ir kariškiai kitaip nemoka, kaip tik naudoti prievartą ir įsakinėti, mosuojant vėzdu ir represijomis žemiau stovintiems. Civilizuotoje ir modernioje valstybėje turi būti tik samdomi profesionalai – visi turi būti gerbiami ir visiems turi būti atlyginama už tarnystę pagal abipusį susitarimą (įskaitant ir jaunimą). Nesvarbu, žemdirbys tai ar karys. Visuomenė turi susitarti, kiek gali sau leisti, tada tarpusavyje surinkti pinigus per mokesčius ir mokėti atlyginimą tiems, kas sutiktų SAVANORIŠKAI užsiimti karine profesija, mato ten savo pašaukimą ir kam patinka rizikuoti savo gyvybe. Jeigu kas nori tarnauti kariuomenėje nemokamai, taip pat gali tai daryti savo noru.

Politikų pareiga yra kurti tokį gyvenimą šalyje, kuriame vyrautų sąžiningumas, demokratija, žmonės turėtų savo turto (o ne vien skolas ir paskolas), kad turėtų ką ginti savo noru patys, o ne prievartaujami. Jeigu ginti šaliai reikia naudoti prievartą ir represijas prieš šalies piliečius ir turėti šauktinius – tai yra Lietuvą valdančių vadovų POLITINIS PRALAIMĖJIMAS ir GĖDA. Dėl tokių politikų ir kariškių veiksmų bei nepagarbos jaunimui, jaunimas papildomai nusivilia šalimi ir dar daugiau išvyksta iš Lietuvos. Tai neigiamai atsiliepia ekonomikai – šalis nuo to tampa dar labiau pažeidžiama. Ne dėl to žmonės kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, kad vietiniai šalies politikai su kariškiais nesiskaitytų su žmonėmis (tame tarpe ir su jaunimu), kaip tai daroma Rusijoje. Kariuomenė nemoko vyriškumo... Mokėjimas ŽUDYTI ir GRIAUTI nėra vyriškumas (nebent pas laukinius toks požiūris). Paklusnus įsakymų vykdymas taip pat yra labiau mazgotės, o ne vyriškumo požymis. Nesileiskite apgaunami ir kalbų apie kokias nors mistines skolas ir pareigas valstybei. Už vaikų auginimą, jaunimo mokslą, sveikatą ir panašiai sumoka ne kažkokia mistinė valstybė, o konkretūs vaikų tėvai, mokėdami mokesčius į bendrą šalies sąskaitą, iš kurios išlaikomos įvairios tam tikslui skirtos įstaigos (mokyklos, darželiai, ligoninės ir t.t.). Skolingais "valstybei" galima laikyti pvz. našlaičius, vaikus, kurie patys ar jų tėvai nedirbo ar sirgo ir gydymui paėmė iš bendros valstybės sąskaitos daugiau, nei į ją sumokėjo. Kariškiai, kaip ir bet kas, gali tik siūlyti įvairius "atsiskaitymo" valstybei (mokesčių mokėtojams) variantus. Vienas iš kurių, kad iš tos sąskaitos paėmę daugiau, nei davę, vaikai (be tėvų ar su tokiais tėvais) turėtų be atlygio kažkokį laiką tarnauti kariuomenėje. Bet priimti sprendimą, ar tai tinkamas variantas ir ar reikia iš tokių vaikų reikalauti atsiskaitymo, turėtų visi, kas į tą sąskaitą mokėjo ir moka, visuotinio balsavimo metu. Jaunimui, kurio negerbia Lietuvos politikai ir kariškiai, galvojantys, kad gali sau leisti stumdyti jį, kaip savo asmeninius vergus ar suvaryti į gardą, kaip gyvulius, diktatoriniais metodais, patartume protestuoti įvairiais taikiais būdais. Arba tiesiog išvažiuoti, kurti šeimas, gyventi, dirbti ir per mokesčius remti tas valstybes, kuriose jus gerbs, kaip žmones, o ne laikys stumdoma vergovine nuosavybe. Politikai su kariškiais pamiršo, kad valstybė, visų pirma, tai ne laukai ir miškai, o ŽMONĖS. Be žmonių valstybė neegzistuoja. Jeigu nepagarbiai elgiamasi su šalies ŽMONĖMIS (įskaitant jaunimą) ir nesiskaitoma su jų nuomone... vietoje to, kad ginti sistemą, kurioje gyvena, žmonės ims jai priešintis, ardyti arba pereis į kitą sistemą (valstybę), kur juos gerbia, kaip individus. Gaila, kad kai kurie Lietuvos politikai ir kariškiai, susirgę valdymo ir įsakinėjimo aplinkiniams pavaldiniams „žvaigždžių“ liga, tai pamiršo arba iki šiol taip ir nesuprato, kad meilės tėvynei per prievartą jaunimo neišmokysi. Todėl visos civilizuotos šalys atsisako šauktinių ir pereina prie profesionalios kariuomenės, kuriose kareiviams mokamas normalus atlyginimas. Galimybė kviesti šauktinius yra paliekama tik tiesioginės karo grėsmės atveju. Svaičioti apie tai, kad Rusija puls Lietuvą - NATO ir ES narę gali tik su protu susipykę bepročiai arba sukčiai, planuojantys pasipelnyti iš karinių užsakymų. Putinas užgrobė nedidelę dalį Ukrainos teritorijos tam, kad Ukraina, turėdama "teritorinių problemų" negalėtų įstoti į ES ir NATO. Tokie, kaip jis gali svajoti ir apie tai, kaip pavergs su laiku visą šalį ir įgis dar kelias dešimtis milijonų valdomų ir mokesčius mokančių vergų į sąskaitą, kurią jis valdo. Pati Rusija yra didelė tik teritorija, o ne gyventojų kiekiu. Ji nėra pajėgi užgrobti, o tuo labiau išlaikyti visos Ukrainos - palaikomos JAV, ES ar NATO. Su dabartine ekonomine padėtimi ir jaunimo emigracija, šauktinių atkūrimas Lietuvai atneš daugiau nuostolių, nei naudos. Tai susilpnins šalį ekonomiškai ir nuteiks jaunimą, su kuriuo nesiskaitoma, dar labiau prieš valstybę.

Ar Rusija ryšis savižudybei ir puls ES / NATO (Lietuvą)?
Rusijos populiacija ~140 mln. / NATO populiacija ~900 mln.


Wikipedia ir WRI (2015)

ES valstybės, kuriose šauktiniai panaikinti (nuo): NATO valstybės, kuriose šauktiniai panaikinti (nuo):
Airija (neegzistavo)
Belgija (1994)
Bulgarija (2008)
Čekija (2005)
Danija (oficialiai nepanaikinta, bet tarnauja tik savanoriai)
Ispanija (2001)
Italija (2005)
Jungtinė Karalystė (1960)
Kroatija (2008)
Latvija (2006)
Lenkija (2009)
Liuksemburgas (1967)
Malta (neegzistavo)
Nyderlandai (1997)
Portugalija (2004)
Prancūzija (2001)
Rumunija (2007)
Slovakija (2005)
Slovėnija (2003)
Švedija (2010)
Vengrija (2004)
Vokietija (2011)
Albanija (2010)
Belgija (1994)
Bulgarija (2008)
Čekijos Respublika (2005)
Danija (oficialiai nepanaikinta, bet tarnauja tik savanoriai)
Islandija (NE)
Ispanija (2001)
Italija (2005)
JAV (1973)
Jungtinė Karalystė (1960)
Kanada
Kroatija (2008)
Latvija (2005)
Lenkija (2009)
Liuksemburgas (NE)
Norvegija (oficialiai nepanaikinta, bet nuo 2011 tarnauja tik savanoriai)
Nyderlandai (1997)
Portugalija (2004)
Prancūzija (2001)
Rumunija (2007)
Slovakija (2005)
Slovėnija
Vengrija (2004)
Vokietija (2011)
ES valstybės, kuriose dar išlieka šauktiniai: NATO valstybės, kuriose dar išlieka šauktiniai:
Austrija
Estija
Graikija
Kipras
Lietuva
Suomija
Estija
Graikija
Lietuva
Turkija

Japonijoje taip pat nėra šauktinių. Tai rodo, kad didžioji dalis civilizuotų šalių yra atsisakiusi šauktinių.


Kas yra svarbiau ir vertingiau - valstybė ar pilietis?

Tai klausimas, kankinantis didžiąją dalį pasaulio žmonių. Jis panašus į klausimą „Kas svarbiau – namas ar jo plytos?“ Ir nenuostabu kodėl, nes atsakymas į šį klausimą yra tikrai ne vienas (iš dviejų). Štai atsakymas: Svarbiau – pilietis, vertingiau – valstybė.

Kodėl pilietis yra svarbesnis? Kad tai suprasti, reikia žinoti, kaip vyko evoliucija ir kas iš ko yra sudarytas. Junginių evoliucija vyko šiomis pakopomis: elementariosios dalelės -> molekulės -> ląstelės -> organizmai -> žmogus -> šeima -> valstybė -> valstybių sąjungos -> ... . Taigi, „žmogus“ yra „valstybės“ statybinė medžiaga. Nes žmonės be valstybės gali išgyventi, o valstybė be žmonių – ne.

Kodėl valstybė vertingesnė? Todėl, kad kiekvienam sekančiam junginiui susiformuoti (evoliucionuoti) reikia daugiau pastangų, laiko ir sąnaudų (t.y. evoliucijos). Namui pastatyti juk reikia daugiau pastangų. Todėl jis vertingesnis už tokį patį kiekį plytų.

Daugelis teoretikų nesuvokia šios paprastos tiesos, egzistuojančios jau apie 12 milijardų metų, ir paskęsta nesibaigiančiuose ginčuose. Daugelis pamina svarbiausių grandžių (piliečių) laisves ir interesus vardan vertingo junginio (pvz. valstybės) išlaikymo, nesuprasdami, kodėl grandys vietoj to, kad traukusios viena kitą, staiga pradeda stumti ir sistema suyra, nors buvo siekiama tartum ir gerų tikslų. Klaidingas pasaulio supratimas dažniai priveda prie katastrofiškų pasekmių (pvz. valstybės suirimo). Nes jei nesirūpinsite namo plytomis ir pamatais – namas sugrius. Valstybę žmonės sukūrė savanoriškumo principu ir tam, kad iš bendradarbiavimo gautų daugiau naudos. Todėl žmogus niekada netarnaus valstybės interesams, jei ribosime žmonių laisves ir kelsime abstrakčius interesus aukščiau asmeninių. Žmonės praras norą kurti tokią valstybę. Štai kodėl valstybė visų pirma turi remtis asmeninės laisvės ir savanoriškumo principais, kurie stiprina norą palaikyti ir stiprinti tokią santvarką.1946-04-15, Reichmaršalas Hermanas Vilhelmas Geringas (antras asmuo po Adoflo Hitlerio): „Natūralu, kad žmonės nenori karo. Kam neturtingam valstiečiui rizikuoti savo gyvybe kare, kai geriausia, ką jis gali iš jo gauti, tai grįžti su sveikais kaulais. Natūralu, kad paprasti žmonės nenori karo nei Rusijoje, nei Anglijoje, nei Amerikoje, nei Vokietijoje. Tai aišku. Bet šalies politiką nustato lyderiai, o žmones įtraukti yra lengva, nesvarbu, ar tai demokratija, ar fašistinė diktatūra, ar parlamentas ar komunistinė diktatūra. Žmones, su balsavimo teise ar be jos, visada galima įtikinti sekti lyderių nurodymais. Tai pakankamai lengva. Nereikia nieko daryti, tik paskelbti žmonėms, kad juos užpuls ir pasmerkti pacifistus už patriotizmo stoką bei pareikšti, kad jie pastatys šalį į pavojų. Toks metodas veikia kiekvienoje šalyje.“

1946-04-15 Reichsmarschall Hermann Wilhelm Göring: „Nun, natürlich, das Volk will keinen Krieg. Warum sollte irgendein armer Landarbeiter im Krieg sein Leben aufs Spiel setzen wollen, wenn das Beste ist, was er dabei herausholen kann, dass er mit heilen Knochen zurückkommt. Natürlich, das einfache Volk will keinen Krieg; weder in Russland, noch in England, noch in Amerika, und ebenso wenig in Deutschland. Das ist klar. Aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen, und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen, ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt. ... das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer dazu gebracht werden, den Befehlen der Führer zu folgen. Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land.“

Demokratija.lt

Lietuvos skola

1996 - 2015 (Q1) metais susidariusi valstybės skola (EURAIS).

0,2
mlrd

3
mlrd

3
mlrd

4
mlrd

5
mlrd

6
mlrd

6
mlrd

7
mlrd

9
mlrd

11
mlrd

14
mlrd

20
mlrd

24
mlrd

23
mlrd

24
mlrd

25
mlrd

26
mlrd

24
mlrd

25
mlrd

29
mlrd

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valstybės skolos padidėjimas (EURAIS) padalintas prezidentams pagal valdymo metus.

Valdas ADAMKUS -19,022,747,223

Dalia GRYBAUSKAITĖ -5,850,770,000

Algirdas BRAZAUSKAS -2,920,669,444

Rolanas PAKSAS -1,134,006,667

Artūras PAULAUSKAS -409,026,667

Valstybės skolos padidėjimas (EURAIS) padalintas Seimo nariams pagal valdymo metus.

Atidaryti puslapį su detalia informacija...

Demokratija.lt

Kariuomenė

Lietuvos kariškiai ir politikai, norėdami pritraukti į šauktinius daugiau žmonių, nutarė pasitelkti ne tik kalbas apie meilę tėvynei su vyriškumu, bet ir žmonių, kurie nepritaria šauktinių idėjai, žeminimą. Būkime patriotiški ir padėkime jiems tame, kurdami militarizmą, patriotizmą ir vyriškumą skatinančias reklamas jaunimui:

Kariuomenė - mokykla, kalėjimas - universitetas. Reikėtų dar priimti įstatymą, kad visi be išimties jaunuoliai, atitarnavę kariuomenėje, dar ir kalėjime metus pasėdėtų. Išmoktų ne tik lovą pasikloti ir su konvencine ginkluote kariauti, bet ir pvz. kaip nudurti kitą žmogų su nusmailintu šaukštu ir panašiai. Tai labai praverstų psichologiškai ir fiziškai, jeigu Rusai paimtų į nelaisvę. Nes reikia mokėti kovoti už tėvynę ir nelaisvėje. Kitaip tu - ne vyras. Va tada jaunuoliai taptų tikrais vyrais ir galėtų už savo moterį pastovėti ar, jeigu kas ne taip pažiūrėjo, greitai tokiam vyriškai situaciją išaiškinti. Problemos sprendimai ne fiziniu ir ne smurtiniu būdu - tik silpniems botanikams, nepraėjusiems vyriškumo mokyklos, kurie negali iš principo tėvynės mylėti ir būti šalies patriotais. Tokie šalies išdavikai valstybei nereikalingi. Juos reikia persekioti įstatymiškai iki tol, kol jie palūš arba išvyks iš šalies.

Demokratija.lt

Demokratija komentaras

Dėl Vaidoto (WhyDoto) Grincevičiaus dainos apie Šėtoną ir teisinės atsakomybės už tai. Galima būtų suprasti teisėsaugininkus, jeigu „Šėtone, prašau“ daina būtų kažkuo išskirtinė Vaidoto Grincevičiaus kūryboje. Taip pat nieko blogo, jeigu teisėsaugininkai skiria kažkiek laiko patikrinimui, ar panašias dainas dainuojantys autoriai nekelia grėsmės visuomenei – bepročių irgi pasitaiko. Vis tik pažiūrėjus į kitus autoriaus YouTube kanalo video kūrinius, žmogui su nesužalotu intelektu turėtų būti aišku, kad ši daina, kaip ir kiti autoriaus kūriniai, priklauso humoro kategorijai ir autorius nesiruošia nieko aukoti ir žudyti. Tai, kad reikalas priėjo iki kompiuterių ir filmavimo įrangos konfiskacijos, rodo tai įvykdžiusių teisėsaugininkų neprofesionalumą ir nesugebėjimą orientuotis realybėje, taikant neadekvačias priemones.

Demokratija.lt

Lietuva ir religija

2014-05-02 delfi.lt Teismo sprendimas privertė aiktelėti: jėzusmarija! „Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba R. Kalinkinui paskyrė 2 000 Lt baudą už Reklamos įstatymo pažeidimą: reklama draudžiama, jeigu joje pažeidžiami visuomenės moralės principai. Dizaineris su tuo nesutiko ir kreipėsi į teismą. (...) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šią savaitę konstatavo, kad R. Kalinkino pavasario/vasaros kolekcijos pristatymo reklama pagrįstai pripažinta pažeidžiančia visuomenės moralės principus. Tokį pat sprendimą buvo priėmęs pirmos instancijos teismas.“

Bažnyčia šimtmečius kalė iš Jėzaus, Marijos ir visos savo religijos pinigus, pardavinėdami kryžiaus, prie kurio, neva, buvo prikaltas Kristus dalis. Prekiavo ne tik šių, bet ir kitų šventųjų drabužių skiautėmis ir net kūno dalimis. Pardavinėjo Jėzaus, Marijos ir kitų šventųjų skulptūras, paveikslus, kryžius, rinko aukas jų vardu... ir Lietuvos valdžia kažkaip iki šiol nesurengė už tai Bažnyčiai teismo. O čia ėmė ir atsirado kažkas, kas aprengė Jėzų su Marija džinsais... ir iškarto bauda. O kas, jeigu ten butų pavaizduotas Dzeusas, Anubis, Oziris, Hades, Tartarus, Mormo, Odinas, Freyja, Giltinė, Azraelis ar koks kitas mirusios religijos dievas? Teismas irgi išrašytų baudą ar čia galioja tik tiems dievams, kurie yra populiarūs šiandien? Davatkos, tikriausiai, butų ekstazėje, jeigu Jėzus būtų pavaizduotas ne tik be džinsų, bet aplamai nuogas, kaip tai kartais daroma bažnyčiose ir niekas jų už tai nepersekioja. Davatkų laimei, yra Google Images paieška, todėl jos visada gali pamatyti savo numylėtinį pagal žodžius naked Jesus ir tada gal nereikės kreiptis į teisėsaugą piktinantis, kad kažkas tą Jėzų vis aprengia, tegu ir šiuolaikiškai. Ar Lietuvos teismas turi Jėzaus pasirašytus dokumentus, kuriuose tas nurodė konkrečias instrukcijas, kaip ateities autoriai jį privalo rengti kūriniuose... ir suteikė išskirtines teises tam tik katalikų bažnyčios „madų namams“ ir gal dar keliems bažnyčią atstovaujamiems išrinktiesiems. Kas jie?... prašom, sąrašą į sceną! Ar Jėzus visiems kitiems uždraudė ta tema reikštis? Biblijoje (Kunigų:19:19) Dievas (t.y. ir pats Jėzus) draudžia nešioti drabužius, pasiūtus iš dvejopo audeklo. Ta proga laukiame principingumo, kad patys teisėjai, taip susirūpinę religija ir Jėzaus džinsais, nešioję ar nešiojantys drabužius iš dvigubo audeklo ir tuo niekinę ir niekinantys Dievo žodį su religija, dabar nubaus save ir nusiplaks ar užmėtys vienas kitą akmenimis. Beje, reklama tikrai meniška ir graži gavosi, o iki šiol viduramžiais vis dar gyvenantys kai kurie teisėjai-davatkos... laikinas reiškinys.

Religinės relikvijos — falsifikatai.

Mokslininko A.Malverio knygoje „Mokslas ir religija“ (1925m. 164-165 ps.) galima perskaityti, kaip vienas iš bažnyčios istorikų, Liudvikas Lalanas, sudarė įvairių katalikų pasaulio relikvijų sąrašą. Šiame sąraše yra gana įdomių dalykų. Pateiksime iš šio sąrašo kai kuriuos duomenis. Jis cituoja žinomo abato Marolio žodžius, kuris, bučiuodamas Jono Krikštytojo galvą Amjeno katedroje, sušuko: „Garbė Dievui, tai jau penktoji ar šeštoji Jono Krikštytojo galva, kurią aš bučiuoju savo gyvenime!“ Ir štai tas Lalanas išvardija relikvijas, kurios buvo laikomos įvairiose bažnyčios šventyklose ir vienuolynuose:

Jono Krikštytojo — 10 galvų;
Šv. Andriejaus — 5 liemenys, 6 galvos ir 17 rankų bei kojų;
Šv. Antano — 4 liemenys ir 1 galva;
Šv. Barboros — 3 liemenys ir 2 galvos;
Šv. Eligijaus — 2 liemenys ir 3 galvos;
Šv. Ilarijaus — 8 liemenys;
Šv. Julijos — 20 liemenų ir 26 galvos;
Šv. Jurgio — 30 liemenų;
Šv. Elenos — 4 liemenys ir 5 galvos;
Šv. Klemento — 3 liemenys ir 5 galvos;
Šv. Leonardo — 5 liemenys, 10 galvų ir 12 rankų;
Šv. Luko — 8 liemenys ir 9 galvos;
Šv. Onos — 2 liemenys, 8 galvos. ir 6 rankos;
Šv. Pankratijaus — 30 liemenų;
Šv. Pilypo — 3 liemenys, 18 galvų ir 12 rankų;
Šv. Sebastijono — 4 liemenys, 5 galvos ir 13 rankų;
Šv. Stepono — 4 liemenys ir 8 galvos;
Šv. Vlaso — 1 liemuo ir 5 galvos;
Šv. Vosyliaus — 4 liemenys ir 5 galvos;
ir t. t.

Kad ir kaip neįtikimas atrodytų iš pirmo žvilgsnio keistasis sąrašas, tai, kad jis tikras ir tikslus, patvirtina kai kurių bažnyčių inventorius. Jeigu skaičiuoti, kiek sveria kryžiaus gabaliukai, ant kurio buvo prikaltas Kristus, tai susidarytų įspūdis, kad jį prikalė prie didelio medinio namo.

Demokratija.lt

Lietuva ir Šiaurės Korėja

DELFI: Lietuvos himną „perdirbusioms“ feministėms gresia „Pussy Riot“ likimas

Visi įstatymai, grasinantys persekioti ir susidoroti su negerbiančiais valstybės logotipų (simbolių) turėtų būti panaikinti. Žmonėms turi būti leista taikiai reikšti savo nuomonę, tame tarpe ir neigiamą, apie savo valstybę ir jos logotipus (simbolius). Baudžiama turėtų būti tik už svetimo turto naikinimą, jeigu „išniekinimo“ metu sugadinamas svetimas turtas. Jeigu žmogus pvz. nusiperka ar pasigamina savo trispalves vėliavas ir jas viešai plėšo, taip reikšdamas savo neigiamą nuomonę apie šalį, – už tai neturėtų būti baudžiama. Su šalies himnu tas pats. Jeigu perdainavime nėra skatinama persekioti ir su kuo nors prievarta susidoroti – nereikėtų imtis prievartos ir persekiojimo prieš perdainuotojus. Pagarbą šaliai ir jos logotipams (simboliams) tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu reikia UŽSITARNAUTI gerais ir kilniais darbais, sąžiningumu, kantriu rūpesčiu žmonėmis, o ne sėjant baimę, mosavimu kumščiais ir grasinimais susidoroti, jeigu kažkam kažkas nepatinka ir žmonės apie tai pasako žodžiais ar gadindami savo paties nuosavybę. Žinoma priversti žmones nutilti ir įvaryti jiems baimę, grasinant baudomis ir kalėjimu, galima, bet pagarbos šaliai nuo pas žmones nepadidės. Tai tik dar labiau paskatins persekiojamų žmonių neapykantą ir padidins nepagarbą šaliai - tik užslėptą. Geriau jau atviras taikus protestas ir iš to sekanti atvira diskusija, nei pogrindinė neapykanta ir neaišku kur ir kada vėliau prasiveržiantis pogrindinis kerštas. Valdžia neturėtų savo pavyzdžiu mokyti žmonių... persekioti ir susidoroti su oponentais už taikiai išreikštą neigiamą nuomonę.

Demokratija.lt

Žmogaus teisės Lietuvoje

Dalis žmonių iki šiol persekioja homoseksualus, žemina ir drabsto juos purvais, siedami su:

pedofilais... iš graikų παιδί-φίλος (vaiko-draugas),
pederastais... iš graikų παιδί-εραστής (vaiko-meilužis),
zoofilais, nekrofilais, ekshibicionistais, prievartautojais, žmogžudžiais ir panašiai.

Visos šios žmonių kategorijos yra skirtingos ir vertinamos turėtų būti taip pat skirtingai, suteikiant ar ribojant jiems skirtingas teises į jų veiklą. Žinoma, kai kas galvoja, kad jeigu žmogaus nekenti, gali jį išvadinti, kaip tik nori, ir apkaltinti įvairiomis veiklomis, su kuriomis jis gali neturėti nieko bendro. Tai yra nesąžininga ir amorali taktika, daugiau pasakanti apie jos naudotoją, nei apie tą, prieš kurį ji nukreipta. Net ir žmogžudžio mes neturėtume vadinti vagimi, jeigu jis nieko nepavogė, nepriklausomai nuo mūsų neapykantos jam dydžio. Deja, neapykantos apakinti žmonės dažnai pamiršta savo moralę ir teisingumą kitų atžvilgiu. Jeigu nežinote, kuo visos aukščiau paminėtos kategorijos skiriasi nuo homoseksualų ir viena kitos, jums reikėtų skirti daugiau laiko savišvietai, o ne nuomonės reiškimui.

Pažangioje visuomenėje paprastai yra leidžiama viskas, kame nėra prievartos prieš kitus ir išnaudojimo. Yra didelis skirtumas tarp homoseksualizmo, kai du suaugę ir subrendę žmonės nutaria ir abu sutinka turėti intymius santykius tarpusavyje bei patys apmoka už tai... ir pedofilijos, kai suaugęs žmogus, pasinaudodamas nesubrendusio vaiko psichika, jį lytiškai išnaudoja... ar zoofilijos, kai žmogus nutaria turėti lytinių santykių tokiu pačiu bejėgiškumo principu su gyvūnu.

Homoseksualizmas neturėtų būti persekiojamas ir baudžiamas. Homoseksualams turėtų būti suteiktos tokios pačios žmogaus teisės, kaip ir heteroseksualams... leista tuoktis, viešai bučiuotis ir vaikščioti susikabinus už rankų, susirinkti į grupę ir praeiti grupe miesto gatve renginio metu... nebijant būti sumuštiems heteroseksualų. Kas privalo sumokėti už eitynių apsaugą policijai? Žmonės, kurie viešai ragina eitynių dalyvius persekioti ir žudyti. Jeigu nebūtų opozicijos agresyvių grasinimų susidoroti smurtinėmis fizinėmis priemonėmis su eitynių dalyviais - apsaugos nereikėtų. Už šiukšlių surinkimą po renginio, jeigu tokių būna, kiekvienas turi susimokėti pats. Žinoma, tarp homoseksualų irgi pasitaiko pedofilų, kaip ir tarp heteroseksualų jų pilna, bet didžioji dauguma homoseksualų yra lytiškai abejingi vaikams, kaip ir heteroseksualų dauguma. Be to, jeigu homoseksualius žmonės persekioti ir moralizuoti dėl sekso su tos pačios lyties suaugusiais asmenimis ar uždrausti jiems aplamai seksu užsiiminėti, kaip kunigams... ieškant alternatyvų ir ilgai susilaikant... kai kuriems žmonėms stogas gali ir nuvažiuoti. T.y. su persekiojimu užsiimti seksu su suaugusiais, heteroseksualai patys įstumia kai kurias žmonių grupes į įvarius kraštutinumus, kai tie slapta pradeda dulkinti lengviau pasiekiamus... gyvūnus, vaikus, moliūgus ir visa kita, kas tik juda ir nejuda. Dėl to prostituciją irgi reikėtų legalizuoti. Tegu suaugę legaliai, savanoriškai ir draugiškai išsikrauna vienas su kitu, tada mažiau lįs prie „alternatyvų“ ir prievartaus vienas kitą parkuose naktimis.

Pedofilija / Pederastija - lytinis vaikų išnaudojimas, pasinaudojant jų protiniu nesubrendimu. Pedofilija turėtų būti vienareikšmiškai draudžiama. Pedofilai turėtų būti baudžiami lygiai taip pat, kaip ir sukčiai, išviliojantys iš patiklių žmonių pinigus. Žinoma, kai kurie atsilikusių šalių piliečiai juokiasi iš labiau civilizuotų valstybių, kuriose žmonės nerakina savo namų durų ir juos dėl to galima lengvai apvogti... įsivaizduodami, kokie jie šaunūs, bet tai rodo tik vagiančių ir juos palaikančių protinį nepakankamumą ir pasitikėjimo vertės visuomenėje nesuvokimą.

Zoofilija - Ironiška, kad žudyti ir valgyti gyvūnus leidžiama, o turėti su jais lytinių santykių - ne. Jeigu jau kovojame už tai, kad su gyvūnais negalima mylėtis, gal reikėtų uždrausti juos žudyti ir valgyti... būtų logiškiau. Kaip ir gyvūnų žudymas bei valgymas, zoofilija taip pat turėtų būti draudžiama. Ji... kaip vergvaldžiai lytiškai išnaudodavo savo beteisius ir nuo jų priklausančius vergus. Žinoma, teoriškai galima leisti užsiimti žmonėms zoofilija su laisvai laukinėje gamtoje gyvenančiais ir laisvą valią turinčiais gyvūnais... suaugusiais lokiais, liūtais, buivolais, gorilomis... jeigu zoofilui pavyks prie jų prisimeilinti, nesiimant apgaulės. Jeigu meilinimosi proceso metu zoofilui koks lokys perplėš užkalalį ir nuraus organus - pats kaltas... reiškia, nebuvo tyros meilės tarp jų.

Ekshibicionizmas - vertimas kitus žiūrėti į savo lytinius organus. Neigiamas komponentas tame procese yra vertimas. Pats nuogo kūno demonstravimas, jeigu žiūrovai yra iš anksto informuoti apie tai ir patys nori bei susirinko to stebėti, - nėra blogai. Nuogo kūno demonstravimui yra striptizo klubai, nudistų paplūdimiai, pornografiniai filmai, įvairios meno akcijos ir t.t.. Tačiau net ir ten yra savos taisyklės ir apribojimai. Ten, kur vyrams iki pusės išsirengti yra ne nusikaltimas, moterims turėtų būti suteikta tokia pati teisė. Todėl, kai moterys protestuoja su nuogomis krūtinėmis, kaip „Pussy Riot“, tame nėra nieko blogo. O lakstančius parkuose ir gąsdinančius žmones prieš jų valią reikėtų bausti.

Nekrofilija turėtų būti draudžiama. Na, nebent kažkas, dar gyvas būdamas, davė sutikimą kitam, kad po jo mirties tas kitas galės su juo lytiškai santykiauti. Žmogaus asmeninis reikalas, palikti savo kūną kokiai medicinos įstaigai pjaustymui ar kam nors asmeniniam dulkinimui. Jeigu žmonės to nori, gali nors sau ir kaktusą į užpakalį įsikišti... kol prie kitų nelenda ir neverčia mokėti už tas savo pramogas bei jose dalyvauti - tegu daro sau ką nori su savo kūnu.

...ir t.t... Norint būti teisingu, svarbu nemaišyti visų į vieną katilą, bet vertinti kiekvieną individualiai. Jums juk irgi būtų nemalonu ir atrodytų neteisinga, jeigu jūsų nekenčiantis asmuo kaltintų jus veiklomis ir nusikaltimais, su kuriais jūs neturite nieko bendro.

Gėjus yra ne kas kita, kaip moteriškos smegenys, kurias traukia vyrai, susiformavusios vyriškame kūne. Su lesbietėmis irgi panašiai – tai vyriškos smegenys, kurias traukia moterys, susiformavusios moteriškame kūne. Kai kada, formuojantis žmogui, įvyksta įvairios anomalijos. Deja, dalis žmonių nesugeba suvokti, kad lytinę orientaciją nustato ne tai, kas kabo pas žmogų tarp kojų, o SMEGENYS. Žmogus visų pirma yra ne pakuotė, o turinys - tai, kas jo viduje - galvoje. Todėl net nupjovus lytinius organus ar juos pakeitus į priešingos lyties organus, žmogaus lytinei orientacijai tai neturi jokios įtakos ir ji nesikeičia. Lytinė orientacija nėra laisvai pasirenkamas dalykas. Žmonės gimsta su tuo, kaip albinosai. Kaip mes negalime kada norime jaustis alkani, o kada norime - sotūs... vien savo minties galia... taip negalime pasirinkti, ar mus traukia vyrai ar moterys. Žmonės gimė tokiais ir gims. Šiuo atveju nereikėtų žmones persekioti ir riboti jiems žmogaus teises. Gėjai turėtų turėti tokias pat žmogaus teises, kaip ir pvz. nevaisingos poros. Jiems ir taip nėra lengva gyventi sumaišytame kūne su smegenimis. Visuomenės persekiojimas ir žeminimas, kai gėjus susiranda kitą gėjų ir jie kartu bando kabintis į gyvenimą, kokį gavo iš gamtos, tik dar labiau tai apsunkina.

Argentina, Belgija, Brazilija, Kanada, Danija, Prancūzija, Islandija, Izraelis, Meksika, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, JAV - yra įteisinusios net tos pačios lyties asmenų santuokas. Lietuvai teks apsispręsti - ar ji pagal žmogaus teises su JAV ir Vakarų Europa... ar liks su Rytų Europa, Azija ir Afrika.

John Corvino - What's Morally Wrong with Homosexuality?

Klintas Eastvodas... daugelio ( tame tarpe ir budulių ) „tikro vyro“ idealas... ir tas nėra homofobas: „Tie žmonės, kurie daro didelį reikalą iš gėjų santuokos? Man nerūpi, kas nori su kuo kitu susituokti! Kodėl ne?! Mes darome didelį reikalą iš dalykų, iš kurių mes neturėtume daryti reikalo. Jie tęsia ir tęsia su visu tuo mėšlu apie santuokos „šventumą“. Nekiškite man šito „šventumo“ šūdo! Tiesiog suteikite kiekvienam galimybę turėti gyvenimą, kokio jie nori.“ Klintas Eastvodas, GQ interviu, 2011.

“These people who are making a big deal out of gay marriage? I don’t give a fuck about who wants to get married to anybody else! Why not?! We’re making a big deal out of things we shouldn’t be making a deal out of. They go on and on with all this bullshit about ‘sanctity’. Don’t give me that sanctity crap! Just give everybody the chance to have the life they want.” Clint Eastwood, GQ interview, 2011.

P.S. Renginio pavadinimą „Baltic Pride“ („Baltijos pasididžiavimas“) ateityje reikėtų pakeisti, nes vadinti save „Baltijos pasididžiavimu“ yra... arogantiška. Lytinė orientacija (nesvarbu, kokia) nėra tai, kuo reikėtų didžiuotis, kadangi tai nėra pasiekimas, o įgimtas dalykas, kaip plaukų ar akių spalva. Didžiuotis reikėtų tuo, ką pasiekei savo sunkiu darbu ir išlavintu protu, o ne tuo, ką gavai, neįdėjęs į tai jokių pastangų. Be to... už pasiekimus ir gerus darbus girti turėtų kiti, jeigu jie to pageidauja. Kai kažkas šlovina pats save – žmonės į tai žiūri neigiamai ir gali nusodinti tiek ir dar daugiau, kiek buvo bandoma save išaukštinti. Organizatoriams reikėtų patiems geriau suvokti skirtumą tarp kovos už homoseksualų lygias teises ir ekshibicionizmo... t.y. homoseksualų ir heteroseksualų noro viešai demonstruoti savo nuogą kūną ir lytinius organus visiems, kada jie to pageidauja. Tokių „lygių“ teisių neturi net heteroseksualai... jiems irgi tame galioja taisyklės ir tvarka, kai nuogumo leistinas lygis priklauso nuo vietos (nudistų paplūdimyje galima daugiau, nei miesto centre), reikalingas ne tik išankstinis perspėjimas bet ir pritarimas, taikomi dalyvių ir stebėtojų amžiaus apribojimai ir pan.. Yra daug subtilumų. Pvz., valgyti viešose vietose galima, bet supratingi žmonės stengiasi atsižvelgti į aplinką ir nedaryti to demonstratyviai prieš badaujančius.

Demokratija.lt

"Miško banditai" ir "Prie komunizmo man buvo geriau"

TSRS ar nacistinės Vokietijos prieš Lietuvą įvykdytos agresijos neigimas, viešas pritarimas okupacijai, šių valstybių nusikaltimų žmoniškumui, genocido ar karo nusikaltimų neigimas bei menkinimas gali reikšti baudą, areštą arba net kalėjimą iki 2 metų. Tokioms konservatorės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės pasiūlytoms nuostatoms antradienį po pateikimo pritarė 41 Seimo narys, 13 balsavo prieš ir 25 parlamentarai susilaikė, tačiau kad šis pasiūlymas taptų kūnu, Seimas turi dar du kartus jam pritarti. Analogiškos bausmės siūlomos tiems, kurie šmeižia Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio dalyvius, karius savanorius bei partizanus, organizuotai ginklu kovojusius prieš sovietinę okupaciją...

Kova su šmeižtu, cenzūros įteisinimas arba kaip tyrinėsime Lietuvos istoriją?

Pritari SSRS ar Vokietijos agresijai – sėsi į kalėjimą

Jeigu nebijote, kad Lietuvos valdžia pasodins jus į kalėjimą už gyvenimo prisiminimus, galite palikti savo pasakojimus temomis "Miško banditai" ir "Prie komunizmo man buvo geriau" šios svetainės komentarų skyriuje.

Kad ir kokios daugumai būtų nepriimtinos mažumų politines pažiūros, jai nederėtų grasinti ir sodinti žmonių į kalėjimą už tas pažiūras, kol žmonės, norėdami jas realizuoti, nesiima fizinio smurto prieš aplinkinius ir neskatina jo imtis, o tik taikiai dėsto savo nuomonę. Kovoti prieš pažiūras (jeigu jos laikomos klaidingomis) reikėtų švietimu, logiškais argumentais, įrodymais ir racionalia diskusija, o ne kumščiu ir grasinimais susidoroti ir užčiaupti oponentus prievarta. Nereikėtų kovoti prieš komunizmą ir nacizmą tokiomis pačiomis prievartos ir grasinimų priemonėmis, kokias naudojo patys komunistai ir naciai. Šios dvi ideologijos, elgdamosios su opozicija kartais ir dar griežčiau, finale nieko gero nelaimėjo.


Komentarai:


Paaiškinkite, 2009 09 29 19:19
Kaip pavadinti tuos žmones iš miško, kurie išžudė naujakurių šeimą vien todėl, kad šie gavo žemės po karo kaime. Nepagailėjo ir kelių mėnesių kūdikio. Liko gyva tik viena tos šeimos dukra, kuri buvo svečiuose pas tetą. Dabar ta mergaitė - pagyvenusi moteris kitaip kaip banditais tų žmonių iš miško nevadina. Suprantu, kad buvo visokių, bet negalima visų idealizuoti. Visko buvo. Pas kitus ateidavo naktimis klausyti Amerikos radijo, per kurį Amerika ragino kovoti ir nepasiduoti, pažadėdama greitai ateiti pagelbėti. Kada ji atėjo??? Viena moteris, jau sena, pasakojo, kad jos tėvas slėpė maistą mėšle, nes dieną plėšikaudavo stribai, o naktimis miškiniai, nes, ir vieni, ir kiti buvo alkani. Kas nepaslėpdavo, patys likdavo pliki ir alkani su visais mažais vaikais. Niekam nė motais, kaip tas paprastas žmogelis turėjo išgyventi.

Dd, 2009 09 29 19:19
Dėdė pasakojo... Panevėžyje partizanai 18-22 metelių... Vis ėjo, ėjo ir ėjo vakarais krautuves vogti... degtinėlė, papirosai... kol neužlaužė ir neišpyškino visų... O dabar ir paminklą už tokį žygdarbį pastatė...

To pritariu 19:24, 2009 09 29 19:29
Mano geriausio draugo močiutės seserį miškiniai nužudė dėl to, kad "nedavė". Tai ką, fakto buvimas ir jo paviešinimas yra nusikaltimas???

To orvel, 2009 09 29 20:07
Nė vienas savo noru į kolchozą nestojo. Mano seneliui atvirai liepė pasirinkti - Sibiras ar kolchozas. Stojo į kolchozą, tai kai išvedė iš kiemo karvę, močiutė verkė apsikabinusi. Partizanai pas mus šaudė tik kolchozų pirmininkus ir partsekretorius, kad kitiems nekiltų noras su okupantais kolaboruoti.

Aha, 2009 09 29 21:52
O mano mama, dabar garbingo amžiaus jau 90 metų, gyvai pasakojo, kad pokary Suvalkijos kaime iš jų daugiavaikės neturtingos šeimos duonutę atiminėjo ir stribai ir miškiniai ir visa šeima abiejų vienodai bijojo. Vokiečius jau sykį nuteisė už padarytus nusikaltimus. Manau, yra šiandien svarbesnių spręstinų klausimų. Ir dar, aš jau pokario vaikas galiu pasakyt, kad 1975-1990 metų aš gyvenau geriau, negu dabar.

Nieko nuostabaus, "Žodžio laisvė" gyvuoja, 2009 09 29 21:45 Rima
Žinot, aš klausausi jūsų laidos ir tikrai baisu darosi. Aš esu pokario vaikas. Aš prisimenu tą metą, ir tų mūsų vadinamų partizanų, ir tų stribų… Ir kam iš viso bereikia tą dalyką kelti ir aštrint žmonių protus? Žinot, daug nužudytų tikrai ir mano kaime, kur gyvenau, nekaltai žmonių nuo vadinamųjų partizanų rankų, ir nuo stribų nukentėjusių. Ar bereikia šito žmonėm šiais laikais kada yra tokios problemos, kurios… (klausytojos kalba nutrūko).

Scandal to REX, 2009 09 29 23:41
Kaip šaunu, kad supranti jog buvo partizanų įvairių. Mano prosenelį vaikų akyse partizanai sukapojo išvedę į lauka. Nukirto ranką vieną, po to kitą, po to koją vieną ir kita. Liko gabaliukai. Žiauru, kai savi savus žudo. Esu girdėjęs panašių pasakojimų. Žmonės sakydavo. jog bijo ir stribų ir partizanų.

To bratvai, 2009 09 29 23:34
Mano senelis buvo miškinis. Daug pripasakojo. Tik kažkodėl nelabai jis gyrėsi, kad su rusais kovojo. Tik lietuviams šiknas tarkavo ir naktį lašinius ir samagoną atiminėdavo. Nelabai ten patriotiškai viskas atrodė.

Antipartizanas, 2009 09 30 08:37
Tai jei aš manau, kad "partizanai" buvo banditai, tai man kalėjimas? O partizanai sudegino senelės brolius! Tikiuosi, jau išdvėsė išgamos. Reikia palaukti, kol išmirs visi, kas buvo partizanai, tada atsirastų knygos apie tikrus "žygdarbius", reketą ir t.t.

To Rulis, 2009 09 30 09:45
Mano senelės 5 brolius sudegino prie Videniškių kaimo Molėtų rajone "tautos laisvintojai".

Liudininkas, 2009 06 15 08:49
Man 70 metų. Mūsų apylinkėje partizanų aukomis tapo 16 metų komjaunuolė, pijokėlis seniūnas ir kaimo kalvis.

Xxx, 2009 06 15 08:39
Buvo partizanų, buvo banditu. Tik bukapročiai praplautomis smegenimis gali matyti tik vieną pusę. Mano giminėj irgi yra nukentėjusių - girti banditai sumetė į šulinį šiaip sau eilinius kaimo žmones. O dabar tie banditai patapo "partizanais", paminklas pastatytas.

Mano, 2009 06 15 12:52
Pas mane panašūs mano močiutės atsiminimai. 100 procentinę tiesa apvarei. Dieną bijojo, kad Raudoni neišvežtų (kam nors nepatikus), o naktį savų miškinių, kurie tik gąsdindavo kad sudegins, atiminėję iš daugiavaikių šeimų paskutinį maistą, žagindavo ir žudydavo. Žinokit, tokioje situacijoje Raudoni atrodydavo kur kas meilesni.

Remarka, 2009 06 15 09:50
Man asmeniškai Lietuvos partizanai tol neegzistuos, kol nebus įvardinti tie miškiniai, kurie išžudė nieko dėtus kaimo žmones. Man nereikia pasakų - aš turiu gyvą savo šaltinį - savo mamą, kuria labiau tikiu, nei visažiniu Landsbergiu.

Prisiminimas, 2009 06 15 10:24
Mano senelę ir mamos seserį, kuriai 1946 metais buvo dešimt metų, nužudė partizanai. Durklais išbadė ne tik mano giminaites, bet dar apie dvidešimtį moterų. Labai yra už ką juos mylėti ir dainas kurti?

Edys, 2009 06 15 13:29
Augau tuo metu, kai vyko pokario kovos. Mes, maži vaikai, drebėdavom tiek dieną, tiek naktį. Jei dieną ateis "stribai", statys prie sienos tėvą, klausdami, kodėl davei "šnapso" miškiniams. Naktį atvirkščiai. Visi reikalavo, kaltino, grasino... o varganam žmogui reikėjo gyventi, auginti vaikus. Neneigiu, kad buvo patriotų (jų gal dauguma), kurie tikrai kovojo už Lietuvos laisvę, bet jais prisidengusiųjų , manau, buvo daugiau... Negi aš dabar tuos plėšikus ir prievartautojus (tiek vienus ir kitus) turiu garbinti ir pripažinti, kad nužudytas kūdikis buvo sovietų kolaborantas? Teiskit, bet istorijos faktai liks tie patys. Jie kol kas gyvi žmonių atmintyje. Negi mes, demokratiška valstybė, bandysime perrašyti istorinius faktus pagal kažkieno norus?

Giedrius, 2009 06 15 16:24
Miškiniai tiesiog išsityčiodavo iš lavonų (net moterų ir vaikų) ir sudėliodavo juos matomiausiu ir šlykščiausiu būdu. Kiekvienas lietuvis matė viską iš savo pusės. Tiesiog dabar publikuoja tuos prisiminimus, kurie labiausiai naudingi valdantiesiems. Tačiau tai - mažumos prisiminimai, o ir iš tų išrinkti atitinkami momentai. Dauguma lietuvių prisiminimų nerašė. O jei dabar pamėgintų apie tai kalbėti, juos apšauktų panašiai kaip apšaukia čia kiekvieną, drįstantį pasakyti tiesą. Ir niekas nespausdintų jų prisiminimų - už tiesą Lietuvoje gali nebent guzą gauti. Mano tėvai atsidūrė Sibire, nes Smetonos laikais samdydavo darbininkus. Dėl to gal ir būtų likę, bet pokarį nesimpatizavo tarybinei valdžiai. Juos pardavė vienas iš miškinių, kuriam padėjo užsigydyti žaizdas... Pakliuvo enkavedistams ir jo didvyriškumas baigėsi - išklojo viską. Tėvų pasakojimais, visi miškinių "žygdarbiai" buvo kolūkio pirmininko ir milicininko beginklių šeimų sušaudymas. Kai į kaimą atvažiuodavo sunkvežimis vežti žmones, miškiniai slėpdavosi kuo giliau. Nežinomas nė vienas atvejis, kad jie būtų išlaisvinę žmones, nors sunkvežimius lydėdavo vos 2-3 enkavedistai. O ir traukinius stotyse saugodavo menkos pajėgos. Bet kam rizikuoti, puldinėjant ginkluotą apsaugą? Juk paprasčiau žudyti beginklius "okupantų pakalikus", nors tiems "pakalikams" dar ir 10 metų nėra. Oi daug šiandien "didvyrių" išaiškėtų, jeigu kas nors gerai pasikapstytų...

Iš žmonių pasakojimų, 2009 06 15 17:20
Pagauna miškiniai jauną komsomolką. Visas būrys prievartauja. Po to krūtis nupjausto, į lytinius organus įkiša eglės šaką ir numeta pakelėje. Kas čia? Kova už laisvą Lietuvą? Ar nužmogėjimas ir iškrypimas?

Atmintis, 2009 06 15 19:04
Spręskite patys. Mano kaime buvo taip... papjovė tėvai kiaulę. Naktį atėję miško broliai paliepė tėvams sukrauti mėsą į maišus, nuvežti į mišką ir atiduoti tenai laukiantiems vyrams. Nors šeimoje buvome penki vaikai, pokario laikotarpyje likome be mėsos gabalėlio. Kaip aš turiu tai vertinti, kai išsivarė kaimyną į mišką ir sušaudė už tai, kad stribų varomas buvo įstojęs į kolūkį. Ar jūs visą tai man įsakote pamiršti. O gal liepsite pamiršti ir tai, kai stribai mėtė miško gyventojų kūnus miestelio gatvėje. Aš viską mačiau savo akimis. Ką jus norite, kad aš vieną pusę pamirščiau, o kitą aukštinčiau. Plėšikas ir žudikas visuomet bus tuo, ką jis darė. Nereikia lyginti, kad vykstant fronto kovoms susirėmimo linijoje nukenčia nekalti žmonės, bomboms krentant žūsta visi. Bet niekuomet nepateisinsiu nei vienos pusės, kai be teismo buvo iššaudomos ištisos šeimos, seneliai ir vaikai. Netapkime tokie patys, kaip ir tie, kurie skelbė, kad klasių kova reikalauja aukų, nes patys tapsime dar juodesni.

Kopija, 2009 06 16 04:58, 105. Ontė
Kaimynė pasiguodė, kad jos mama ir brolis buvo sušaudyti Lietuvos partizanų Lazdijų rajone. Paklausiau, kokia jos mergautinė pavardė, nes turiu knygelę, išleistą 1964 m. " Buržuazinių nacionalistų siautėjimas Dzūkijoje" iš serijos FAKTAI KALTINA, archyviniai dokumentai. Radom jos mamą ir brolį knygos 204 puslapyje, sąrašuose NR. 317 IR NR. 319, gimusius 1880 ir 1919., gyvenusius Teizų apylinkėje, Staugūnų kaime, prie Dūsios ežero. Jai buvo šešeri metukai, kai 1946 X.4, naktį įsiveržė Lietuvos partizanai. Visiškai girti. Prisimenu, sako, kaip jie šluostėsi į staltiesę savo kruvinus ginklus, gulėjau po lova išsigandusi. Tai jau ne pirmą šeimą tą naktį aplankė, jei ginklai buvo kruvini, - paklausiau. Taip, - atsakė kaimynė. Jau kelios šeimos tą naktį buvo nukentėjusios nuo šių partizanų.

Iš knygelės, pagal gyvenamą vietą ir sušaudymo datą išrinkau šias pavardes:

165. Januška Jonas, Juozo 1907 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
166. Januškienė Veronika, Juozo 1903 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
170. Jelaveckas Antanas, Miko 1893 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
171. Jelaveckienė Vanda, Juozo 1897 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
172. Jelaveckas Juozas, Antano 1930 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
317. Minkevičienė Antokė, Vinco 1890 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
318. Minkevičiūtė Bronė 1911 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
319. Minkevičius Vincas 1919 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
513. Valvonis Juozas, Antano 1885 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
514. Valvonienė Marija, Mykolo 1885 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
515. Valvonytė Ona, Juozo 1926 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
516. Valvonytė Julija, Juozo 1929 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;
517. Valonytė Stasė, Juozo 1933 gim. Teizų apyl. Staigūnų kaimas - 1946 X.4;

Trylika žmonių iš kaimo per vieną naktį iš keturių šeimų. Kaimynė pasakojo, kad tėvelis buvo Lietuvos savanoris, silpnos sveikatos, mirė po pusmečio, po šios egzekucijos. Jų buvo – trylika vaikų. Už ką sušaudė tavo mamą ir brolį, paklausiau. Ji atsakė, kad mamą sušaudė už medalį, o brolį sušaudė už tai, kad – balsavo. Sutikau ir daugiau žmonių, patvirtinančių faktus, bet visi dabar bijo atvirai kalbėti...

Pokario našlaitis, 2009 06 16 06:18
Mano tėvus 1946 m. Sušaudė "iš miško atėję". Kokiomis idėjomis bedangstytume, tai buvo nusikaltimas (be teismo žudyti beginklius civilius, negalinčius nei fiziškai nei teisiškai gintis). Atrodo, kad dabar aš, pavadinęs žudikus žudikais, pats tapsiu nusikaltėliu. Ką ar jie palaimintaisiais tapo? Seimo nariai, nedarykite Lietuvai gėdos civilizuotam pasaulyje savo neapgalvotais įstatymais.

Vytautas, 2009 06 16 09:55
Apie Lietuvos pokario rezistenciją negalima formuluoti vienareikšmiškų teiginių. Apskritai, istorijos procesų analize vien tik per politinių įvykių prizmę užsiima istoristai, o šiuolaikiniai istorikai praeities reiškinius nagrinėja struktūriškai - plačiame visuomeninio gyvenimo kontekste. Rezistencijos dalyviai krauju nuplovė Lietuvos nuolankaus atsidavimo 1940 m. Birželio 15 d. Inkorporacijai į Tarybų Sąjungos sudėtį, gėdą. Bet girdėjau ir tokių liudijimų, kad buvę karo laikų baltaraiščiai 1944 metų rudenį į miškus prievarta išsivarydavo įbaugintus jaunuolius, prisibijojusius mobilizacijos į Raudonosios armijos kariuomenę, nes karas dar buvo nesibaigęs. Žemaitijoje "miškinius" žmonės mena be didelės meilės. Tie miškiniai žiauriai žudė mokytojus, mokyklos aktų salė virto nuolatine šarvojimo sale tų žmonių, kuriuos itin žiauriai žudė miškiniai. Kažkodėl daugiausiai žudė lietuvius, o ne okupantus. Žinoma, galėjo tame žudyme būti ir klastingų NKVD surengtų provokacijų. Vienu žodžiu, vienareikšmiško tos rezistencijos vertinimo negali būti.

To manau ir Objektyvus, 2009 06 16 09:54
Niekas nesako, kad okupantai ir kolaborantai buvo šaunuoliai ir jiems paminklus reikia statyti. Ne jie padarė didelį nusikaltimą prieš Lietuvą. Bet partizanai irgi nusikalto Lietuvos žmonėms. Dar mano senelis pasakojo, kad atėję partizanai išžudė visa nedideli kaimelį. Duok dieve, jo seimai pavyko pasprukti. Tikrai negalima šlovinti partizanų taip pat. Nes ten buvo daug žmogžudžių, žudžiusių už nieką, o už savus įsitikinimus. O žinant, kaip partizanai gyveno ir kaip koordinuoti buvo, tai buvo vienas juodžiausių laikų Lietuvos istorijoje.

Pagone, 2009 06 16 09:43
Mano tetos šeimą banditai išaudė tik už tai, kad ji dirbo bibliotekoje. Nužudyti buvo tėvai, 2 metų sesuo ir senolė. Tai aš labai norėčiau sužinoti - negi 2 metų vaikas buvo Lietuvos priešas. Kas man atsakys į šį klausimą?

V, 2009 06 16 10:41
Apie tai, kad miškiniai jaunus vaikinukus ir net kaimo bibliotekininkę išsivarė prievarta į mišką girdėjau tikrai ne iš "Pravdos". O už ką šaudė komjaunuolius? Už tai, kad būdami jaunais naiviais idealistais tikėjo sovietine santvarka? Šaudė jaunuolius už jų idealizmą? Už ką šaudė tuos, kurie įstojo į kolūkius? Tarsi jie būtų turėję iš ko pasirinkti. Ką jiems daryti, kai reikėjo alkanus vaikus pamaitinti? O ką reikėjo daryti tiems mokytojams, kurių šeimoms grėsė ištrėmimas į Sibirą? Šaudyti už tai, kad buvo priversti stoti į komunistų partiją? O ką karo metu veikė tie didieji "patriotai" miškiniai? - Tarnavo vokiečių okupantams, šaudė žydus ir plėšė tų žydų auksą. Kaimo gyventojai gerai vienas kitą pažinojo ir puikiausiai žinojo, kuris iš jų buvo žydšaudys. Nesakau, kad nebuvo partizanų, kovojusių iš idėjos, tačiau tarp jų buvo ne maža dalis tikrų banditų ir avantiūristų, gyvenusių iš plėšikavimo, kuriems nebuvo kito pasirinkimo - tik sprukti į miškus. O mokytojus jie žudė itin žiauriai. Žiauriau už žvėris. Liudininkai pripasakojo tokių detalių, kad Styveno Kingo siaubakai nublanktų.

Akacijus, 2009 06 16 11:31
Man diedukas pasakojo, kad Labanoro miškiniai kartais surengdavo ir tam tikrų atrakcijų. Porą kartų buvo įsiveržę į vakaruškas, kur šoko jaunimas iš kelių kaimų. Buvo gūdus ruduo. Miškiniai netikėtai įsiveržė į trobą, kur smagiai sau šoko jaunimo porelės ir griežė armonika. Miškiniai apibarė šokančius jaunuolius, kad šie linksminasi tokiu metu, kai tėvynė kenčia sovietų priespaudą. Privertė visus šokėjus išsirengti nuogai, surišo juos virve, o po to paėmė smaluotas vadžias ir jomis labai skaudžiai čaižė merginas ir vaikinus per nuogus sėdmenis. Atimtus rūbus sudegino. Jaunuoliams teko namo bristi nuogiems per sniegą. Vakaruškos vyko vienkiemyje, gana toli nuo aplinkinių kaimų. Grįžo mergaitės namo apsiverkusios, paniekintos, nuogos, su perštinčiom nuo lupimo subinaitėm. Tai ne mano fantazija, o jau tikrai tikras įvykis. Jeigu tuose šokiuose būtų buvę komjaunuolių - sušaudytų juos be pasigailėjimo.

to Algirdas, 2009 06 16 15:35
Augau kaime. Aplink dideliu miškų nebuvo. Su miškiniais, arba banditais - kitaip tų "vaduotojų" niekas nevadindavo - susidūrėme tik kartą. Užklydo iš toliau naktį. Nuo trankymo į duris baisiai išsigandome. Aš su seserim palindome po lova. Mama atidarė tik išgirdusi, kad padegs. Įgriuvo 8 apšepę, purvini, automatais ir granatomis apsikarstę. Pareikalavo nusiprausti ir pavalgyti. Po to, ragindami mamą automato buože į nugarą, liepė viska aprodyti. Susikrovė rastus lašinius, duoną, pasiėmė drabužių, kanistrą žibalo. Prigrasino niekam neprasitarti - sudeginsią kitą kartą. Išėjo. Išeidami suspardė pririštą šunį, kuris po keliu dienu nudvėsė. Aš dėl patirto išgąsčio dar ilgai šokinėdavau iš miego naktimis... Pasakojo, kad tie patys iššaudė apylinkės pirmininko šeimą. Vėliau juos apsupo stribai ir privertė pasiduoti. Buvo teisiami ir gavo po 25 metų. Po chruščiovinės amnestijos vienas iš jų grįžo ir apsigyveno kaimynystėje. Greitai vėl sėdo už peiliu sužalotą žmogų.

Algirdas, 2009 06 16 14:44
Kas yra partizaninis judėjimas, mes galime stebėti ir šiandien: Afganistanas, Irakas, Sudanas ir kt. Ar Afganistane, Irake puldinėja ir žudo okupantus? Kurgi ne. JAV kariu žuvo vos virs 4000, o irakiečių - šimtai tūkstančių. Tas pats buvo ir Lietuvoje. Puldinėti ginkluotus, reiškia pačiam lįsti mirčiai į akis. Daug paprasčiau naikinti civilius, kurie, neva, talkininkauja okupantams: kolūkių pirmininkus, milicininkų šeimas, seniūnus ir jų seimas, mokytojus ("raudonus"). Uošvė pasakodavo, kaip Šilutės rajone Banditai siautėdavo kaimuose. Ir jos vyrą nušovė vien dėl to, kad tas rinkimų šaukimus išnešiojo. Kai po 1990 vienas iš tų laikų egzekucijų dalyviu grįžo iš Sibiro, gavo medalį ir nukentėjusio nuo okupantų pensiją. Bet žmonės pradėjo kalbėti apie jo "nuveiktus darbus" ir apie tai, kad vokiečiams talkininkavo, šaudant žydus. Tas "didvyris" susikrovė mantą, pasakė, kad Lietuvoje blogas gyvenimas ir išdardėjo atgal į Sibirą. Tikrai "didvyriškas" poelgis. Ką konkretaus nuveikė " didvyriai partizanai"? Nušovė kaimo bobą, kuri kolūkio karves išdrįso pamelžti? Išžudė mokytojų Siminskų šeimą Kauno rajone, palikę lovytėje vieninteli gyva 1 metu kūdikį. Neva, už tai kad " kalbėjo prieš Lietuvą". Yra dar žmonių, kurie viską atsimena, bet neatsimena, kad partizanai butų išvadavę vežamus į Sibirą žmones, kol jie buvo gabenami mašinomis į geležinkelio stotį. Tokie, kaip Lukša, buvo, žinoma, šviesūs žmonės, bet ir jie matė savo kovos beprasmybę. tačiau iš CZV, kaip ir iš KGB savo noru neišeinama. Tik nereikia aiškinti, kad KGB "provokatoriai" žudė. KGB atsirado po 1961. Iki 1953 veikė MGB kovos su terorizmu padalinys ir karinės žvalgybos padalinys "Smersh".

As, 2009 06 16 18:35
Paauglys būdamas klausiau grįžusio iš Vorkutos buvusio miškinio pasakojimo. Jis pats sakė, kad buvo paprasti banditai, nekaltus žmones žudė ir kaltino Ameriką, kad tikėjo jos pažadais.

Lietuvos partizanų žygdarbiai, 2009 06 17 05:18
Lionė Krukauskienė - Petrauskaitė iš Druskininkų: "Esu gimusi 1942 m. Kovo 26 d. Lazdijų rajono Paliepių kaime. Neilga buvo mūsų vaikystė su tėveliais – jau 1949 m. Liepos 28 d. Jie paliko mus ne savo noru. Tą dieną lijo lietus. Viską prisimenu – jau buvau septynerių. Pavakare, kaip visada atėjo tie patys ginkluoti dėdės – taip mes juos vadinome. Jų drabužiai buvo šlapi. Mamytė pasiūlė išdžiovinti, bet tą vakarą jų tikslas buvo kitas. Sėdo už stalo, valgė kaip visada. O mūsų septyniolikos metų dėdę - tėvelio brolį - kažkur pasiuntė, tas vėliau parnešė butelį šnapso. Vėliau tėveliui liepė viską nešti į kiemą – drabužius, duoną, liepė papjauti kiaulę. Aš viską puikiai prisimenu. O jie tai į kiemą, tai atgal. Ir dar buvo kitaip nei visada, kai jie valgydavo, liepdavo dėdei ir tėveliui kieme eiti sargybą. Šį kartą niekur neišleido. O toliau - klausinėju ir savęs... Prisimenu tik miglą, nutrūko mano atmintis. Gal taip ir reikėjo, kitaip būčiau išprotėjusi tarp lavonų. Nors aš su jais praleidau visą naktį – juk savi. Dėkoju savo angelui sargui, kad užmigdė giliu miegu. O kai prabudau, man buvo šalta ir kažkaip traukiančiai šlapia. Mano angelėlis man neleido atmerkti akių, nes buvo per anksti – dar užmigau. Po to vėl truputį pramerkiau akis – lange pamačiau dienos šviesą, bet saulytės dar nebuvo. Pamačiau, kur miegojau. Suklupau. Kraujų klanai, ir aš pati kraujuose. Netikėdama tuo, ką matau, ėmiau kelti visus, prie kurių tik galėjau prieiti, bet deja... Nerandu jaunesnės sesers, nėra dvejų metukų broliuko. Tik matau ant medinių grindų - pėdukai – nuėjęs pas mamytę ir apsikabinęs, sušalęs. Einu į lauką, negaliu išeiti, šiaip taip išlindau. O čia sėdi tėvelio sesuo 22 metų. Aš apsidžiaugiau, paėmiau už rankos, o ši šalta kaip ledas ir sunki. Jau viską supratau, kad daugiau nebeapmegs nosinaičių labai gražiai, kurias abi skalbdavome ežere... Nuo namo iki ežero buvo 15 metrų. Nutariau nusiprausti savo kruvinas kojeles ir suknytę. Ir vis galvojau, kad netiesa kas įvyko. Bet ir saulė tekėjo tokia raudona, atrodo, kad ir jinai verkė ir būrė nelengvą siratų dalią...."

Demokratija.lt

Kova prieš simbolius

Lietuvoje tęsiasi kova prieš tarybinius ir fašistinius simbolius, naudojant ...tarybinius ir fašistinius metodus: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=17803664

Nauja SeimoVeliava.pdf - galima atsispausdinti dideliu formatu.

Naujas Lietuvos Respublikos Seimo himnas ir vokiška jo versija

Demokratiškoje visuomenėje mažuma gali laisvai sakyti tai, kas NEPATINKA(!) daugumai. Dauguma visada turi teisę lygiai taip pat atsakyti žodžiais, o ne kumščiu. Draudimų kiekis šalyje reiškia valdžios nepasitikėjimą ją išrinkusios tautos SAVARANKIšKU mąstymu, kai pati valdžia neturi pakankamai smegenų ir kantrybės „problemą“ spręsti švietimu, dėl ko imasi elgtis su visa visuomene, kaip su mažais, savarankiškai nesugebančiais mąstyti vaikais.

O čia... ne dėl to, kad jums patinka Kinija, o kad paerzinti valdžią - Kinijos vėliava:

Galima atsispausdinti ant marškinėlių ir kitų šalių vėliavas (USA, Djibouti, Guinea Bissau, Ghana, Panama, Vietnam ir t.t.) taip, kad priekyje matytųsi tik žvaigždės. Jeigu policija jus suims už tų šalių vėliavų nešiojimą, galite kelti tarptautinį skandalą. Kinija, kaip ir kitos šalys nebus patenkintos, kad Europos Sąjungoje žmonės sodinami už jų vėliavos nešiojimą. www.marskineliai.lt

Draudimams neatsispiria tiek prievartos mėgėjai vyrai, tiek didesnius motiniškus instinktus turinčios moterys. Patekusios į valdžią tokios ima įsivaizduoti save tautos motinomis ir painioti visuomenę su savo turinčiais jai nuolankiai paklusti vaikais, paversdamos visuomenę savo privačiu mažų vaikų darželiu. Švietimas, nors ir reikalaujantis daugiau pastangų ir laiko, visada buvo patikimesnė priemonė už prievartą ir draudimus. Prievarta ir draudimai veikia tik tol, kol esi šalia ir rankoje laikai vėzdą, nukreiptą prieš silpnesnį už save, pasiryžusį tik nusisukus įsmeigti tau pačiam peilį į nugarą. Kaip elgiesi su visuomene, taip ji pasielgs su tavimi. Siekdamas tikslo, kiekvienas naudoja tai, ką sugeba ir įvaldęs geriausiai. Todėl, nepasižymintys geru liežuviu ir protu, bando užčiaupti jiems nepatinkančius kumščiu, prievarta ir persekiojimais. Nepatinka komunistai, fašistai ir t.t.? Taip - jie prisidirbo. Deja, simbolių (tokie spalvoti piešinėliai) draudimais žmogaus mąstymo nepakeisi, kaip nutrynęs nuo veido makiažą iš prostitutės mąstymo nepadarysi nekaltos mergelės. Jeigu nepatinka komunizmas ir fašizmas – ĮRODYK, kad tai blogai. Nesugebi? Eik švieskis, tobulinkis, rink įrodymus ir išmok juos įtikinamai pateikti. O ne primityviai mosuok kumščiu, demonstruodamas savo paties trumpą protą ir tai, kad šiandien ne jie, o tu gali taikyti jėgą, prievartą ir be kalbų užčiaupti bei persekioti (tegu ir klaidingai mąstančias) mažumas. Vietoje to, kad priiminėti įstatymus, kuriais ruošiamasi kišti į kalėjimus skirtingą nuomonę nuo dabartinės daugumos turinčias mažumas... geriau papildyti istorijos vadovėlius, skirti pinigų šviečiamajai dokumentikai apie nacių ir komunistų nusikaltimus, remti mokinių ekskursijas į muziejus ir taip keisti žmonių mąstymą. Bet, tikriausiai, persekiojimų iniciatoriams (Seimui) tam neužtenka smegenų, o ir be to... prie širdies labiau seni tų pačių nacių ir komunistų metodai – juk prie jų užaugo.

Pavojingi yra ne patys simboliai, o bandymas PRIEVARTA įgyvendinti realybėje bet kokias idėjas, kurias tie simboliai žymi. Jeigu tau nepatinka kitokia žmogaus nuomonė ir tas žmogus ją tik reiškia, bet nesiima prievartos prieš kitus jai įgyvendinti, - tegu ir turi tą savo nuomonę. Patys simboliai nieko blogo nedaro. Jie tik pažymi-paženklina ką nors. Uždraudus simbolius, ideologijos, kurias jie ženklina niekur nedingsta. Perdažius tanką kitomis spalvomis ar užmaskavus kuo nors, jis nepavirsta žydinčiu gėlynu. Bet politikai, regis, nesugeba suprasti skirtumo tarp idėjos ir ją žyminčio-išduodančio ženklo. Pavojingas yra ne ženklas, žymintis pavojingą posūkį, objektą ar reiškinį. Pavojingas yra pats posūkis. Drausdamas rodyti kelio ženklus, kurie žymi pavojingus posūkius... kelių neištiesinsi ir saugesniais nepadarysi. Priimtas įstatymas, vers idėjų skleidėjus užmaskuoti savo fašistines ir komunistines idėjas kitais simboliais. Iki šiol fašistai ir komunistai atvirai mosavo savo fašistinėmis ir komunistinėmis vėliavomis, todėl juos buvo lengva atskirti iš minios, tartum ligą su labai aiškiai išreikštais simptomais. Bet "gudruoliai" politikai nutarė su vėžiu "kovoti", uždrausdami vėžį ...rodyti viešai. Gal remdamiesi tokia pačia logika uždrauskime gatvėse rodytis invalidams ir seniems žmonėms - visuomenė iškarto taps "sveikesne" – taip galime "spręsti" visas problemas. Dialogo ir švietimo reikia, o ne draudimų. Šiuo įstatymu Lietuvos politikai padidino šalyje diktatūrą, nes kovai su pažiūromis (nepatinkančiomis ideologijomis) pasitelkė ne logiką, argumentus, įrodymus ir sveiką diskusiją, o jėgos struktūrų prievartą ir persekiojimus. Simboliai Lietuvoje pasikeitė, o potraukis diktatūrai, persekiojimams ir kumščio metodui, deja, išliko. Velniop švietimą, intelektą, derybas - KUMŠTIS, GRASINIMAI, PERSEKIOJIMAI ir PRIEVARTA - štai kas Lietuvos politikams padės "išspręsti" žmonių su kitokia nuomone problemą, pakeisti visuomenės mąstymą. Įkišai į kalėjimą... voilà - nėra žmogaus – nėra problemos.

Jeigu žmonėms nebus leista gyventi demokratijoje, jie to ir neišmoks. Geras pavyzdys, kai nuvertus diktatorius šalyse prasidėdavo chaosas ir nusikaltimai, nes žmonės nemokėjo gyventi be rykštės. Turėdavo praeiti daug laiko, kol padėtis normalizuodavosi. Ar laimingais galima būti tik prie dabartinės santvarkos? Kai kurie patyrė jaunystę, meilę ir laimę tarybiniais metais ir apie tai užsimins... tą į kalėjimą? Vilija Aleknaitė-Abramikienė (naujos kartos "Pavlikė Morozova") gražina į šalį grasinimų ir prievartinio susidorojimo su oponentais taktiką.

Demokratija yra tada, kai mažumos gali reikšti daugumą ERZINANČIĄ nuomonę, o ne tada, kai dauguma, prisidenginėdama "gėriu" ir persekiodama "liaudies priešus" prievartiniais būdais susidoroja ir užčiaupia mažumas be jokių diskusijų. Ant persekiojimo ir grasinimų neišsilaikė ilgai dar nė viena valstybinė diktatūra. Žmonės lieka su savo nuomone, tik jos garsiai nereiškia. Vakar valdžioje buvo vieni... jėga, grasinimais bei įkalinimu persekiojo už politines pažiūras (o ne realius veiksmus) "buožes", "darbo liaudies išnaudotojus, priešus". Šiandien atėjo kiti... ir vėl viskas iš pradžių prasideda... vėl prasideda "liaudies ir tautos priešai" ir persekiojimai už pažiūras. Anksčiau vienus "liaudies priešus" tampydavo po kalėjimus, dabar kitus "liaudies priešus" tampysime... kerštas valdo mus. Drakonas žuvo... Atėjęs naujas nugalėtojas, praėjus kiek laiko, pamiršo prieš ką ir už ką kovojo, užsižaidė valdžia ir pats po truputį virto drakonu, perėjęs nuo valdžios prie prievartos.

Demokratija.lt

Mes galvojome, kad Baltarusija tai JIE, o pasirodo, kad tai MES

Lietuvoje (t.y., suprantma, kvailių minioje) atsirado dar keltas intelektualų... Tai Radijo ir televizijos komisija (RTK). Jie nusprendė uždrausti visoms kabelinėms televizijoms retransliuoti Baltarusijos kanalą. Jie VIENINTELIAI žino ir gali nutarti už visą TAUTĄ, ką jai galima, o ko negalima žiūrėti. Nes TAUTA - mažų vaikų minia, nesugebanti savarankiškai atsirinkti informacijos – tautai reikia nurodyti. Žinoma, patys RTK nariai yra tiek protingai, kad jiems iš Baltarusijos ateinanti informacija nekenkia. Gal dėl to, kad jie yra tokie protingi ir nutarė, kad visi kiti... t.y. visa likusi TAUTA yra nesusigaudantys kvailiai. Ar MES turime teisę rinktis ir žinoti, ką galvoja Baltarusija ar tokią teisę turi tik RTK ir valdžios išrinktieji? Ar Lietuvoje demokratija? Atrodo, kad RTK savo sprendimais niekuo nesiskiria nuo Lukašenkos. RTK atvirai parodo, ką galvoja apie Lietuvos gyventojus - tai atsirinkti informacijos nesugebanti banda, kuriai kaip mažiems vaikams reikia leisti arba drausti. Daugiau informacijos: DELFI

Demokratija.lt

UR ministras ragina nutildyti Lietuvoje Rusijos TV

Lietuvoje atsirado pats protingiausias... UR ministras. Jis VIENAS žino ir gali nutarti už visą TAUTĄ, ką jai galima, o ko negalimą žiūrėti. Nes TAUTA - mažų vaikų minia, nesugebanti savarankiškai atsirinkti informacijos – tautai reikia nurodyti. Būtų geriausia, jeigu TAUTA matytų tik „Teletabius“. Žinoma, pats UR ministras yra pakankamai protingas ir jam iš Rusijos ateinanti informacija nekenkia. Gal dėl to, kad jis yra toks protingas ir nutarė, kad visi kiti... T.y. visa likusi TAUTA yra nesusigaudantys kvailiai. Ar MES turime teisę žinoti, ką galvoja Rusija ar tokią teisę turi tik pil. Valionis ir valdžios išrinktieji? Reikėtų tik priminti, kad nežinojimas, ką galvoja kaimynai, gali privesti prie didesnių nesusipratimų, nei žinojimas. Gerb. Valioni, TAUTA kaip nors pati atsirinks, kas blogai ir kas gerai. Nesate pats protingiausias jos atstovas, kad nurodinėtumėte, ką ji turi matyti, o ko ne. O gal dar pasiūlysite uždrausti Internetą ir turėti palydovinę televiziją? Vargu, ar Lietuvos gyventojams artimas Šiaurės Korėjos valstybės modelis, kai iš pasaulio ateinančią informaciją gali matyti tik valdžios "išrinktieji"... T.y. „valioniai“, per daug įsijautę į „kvailų mužikų“ valdymą. Daugiau informacijos: DELFI

Demokratija.lt

Karas rodomas be smurto yra karo reklama

Kai kažkur pasaulyje vyksta karas, o televizija reportažuose apie jį rodo tik gražiąją dalį, žiūrovams (ypač nemačiusiems karo) formuojasi nuomonė, kad karas - kažkoks bekraujis pastatų griovimas, naudojamas savo tikslui pasiekti. Tokia propaganda išauklėja žmones, nematančius kare nieko baisaus ir karas jiems - natūralus konflikto sprendimas. Tokie žmonės ir sukelia karus, tampančius šimtų tūkstančių žmonių fizinio smurto ir psichologinio skausmo priežastimi. Žmogus svetimą skausmą suvokia įsijautęs (įsivaizduodamas save) kenčiančio kailyje. Jei nežinosi ir nematysi skriaudžiamų žmonių nelaimės – negalėsi suprasti, ką jie jaučia ir kokią žąlą tu gali padaryti su savo sprendimais. Visada reikia prisiminti pasaulyje galiojančią taisyklę – žmonės vienas iš kito mokosi. Todėl jie su tavimi elgsis taip pat, kaip ir tu elgsiesi su jais. Dažnai karus sukelia ir lengvabūdiškai švaistosi svetimomis gyvybėmis ne tik tie, kurie savo akimis nematė bombų ir tankų sumaitotų kūnų, sušaudytų savo tėvų ar vaikų, bet ir tie politikai ar vadovai, kuriems patiems ar jų šeimos nariams tuose karuose dalyvauti nereikia (didžioji dalis karų sukėlėjų kartu su savo aplinka gauna finansinę ar politinę naudą, apie kurią, dažniausiai, tarpusavyje besimušančioms masėms neužsimena). Vietoje to jie kalba apie tai, kaip "garbinga" yra mirti dėl to, ką jie sukėlė.

Smurtas gimdo smurtą. Už vieno nužudyto žmogaus stovi visos šeimos ir draugų neapykanta bei keršto troškimas... Atsilyginti tuo pačiu... Lygiai taip pat žudyti. Karas - nesuvaldoma lavina, verčianti žmones žvėrimis ir kelias atgal į žmoniškumą būna kelis kartus ilgesnis, nei virtimas gyvuliu. Karą visada lengviau pradėti nei sustabdyti, kaip ir paleisti kulką bei ištrinti prisiminimus žmonių, mačiusių nuo kulkos ištaškytas draugo smegenis. Visos kariuomenės kuriamos tam, kad "apsiginti", tačiau visi karai pasaulyje buvo pradėti su ginklais, skirtais ..."gynybai". Žmonija skęsta kraujo upėse... Žudoma savo paties sargybinio. Kariuomenių egzistavimas pateisinamas kitų kariuomenių egzistavimu. T.y. sukelianti smurtą institucija savo egzistavimą pateisina tuo, jog ji pati ir sukelia smurtą. Išeitis viena - naikinti kariuomenes... Tada jų egzistavimą nebus kuo pateisinti. Dideles kariuomenes reikia mažinti iki tokio lygio, jog viena atskira valstybė nebūtų pajėgi užpulti kitos valstybės viena pati. Kad vienos valstybės kariuomenės pajėgumų neužtektų netgi savo pačios tautos naikinimui (nebent tam būtų pasitelkta ir policija, kuri, būdama arčiau žmonių, daug rečiau ryžtasi šaudyti į tuos, kuriuos gina nuo nusikaltėlių kiekvieną dieną).

Kaip sunaikinti kariuomenes.

Pirmiausia reikia nugalėti pačių kariškių pasipriešinimą. Kuo? Pasiūlius jiems naudingas sąlygas, kuriomis jie patys būtų suinteresuoti išformuoti kariuomenes. Reikia daugiau nepriimti naujų žmonių į karines mokymo įstaigas bei karines struktūras. Šiuo metu karinėse struktūrose dirbantiems ir jas valdantiems pareigūnams reikia suteikti garantijas, kad po to, kai jie patys išformuos (per kokius 10 metų) kariuomenes, iki gyvenimo galo gaus tokį patį (lyginant su valstybės vidurkiu) atlyginimą už nieko neveikimą, kaip kad gauna dabar. Jie galės susirasti kitą darbą, o galės iki gyvenimo galo gulėti išvertę bambą ir nieko neveikti, žvejoti, poilsiauti ir t.t.. Taip, reikės kažkam mokėti pinigus už nieko neveikimą, tačiau tai bus daug mažiau, nei visos karinės struktūros, ginkluotės, šauktinių, įvairaus kilnojamo ir nekilnojamo turto išlaikymas, kuris ir taip valstybei jokios naudos neduoda (kariuomenės nieko nekuria ir negamina - jos tik vartoja). Žinoma, karinėje srityje padaroma nemažai atradimų. Tačiau į visuomenę jie patenka tik tada, kai būna atgyvenę ir tą patį "dviratį" (beprasmiškai švaistydami lėšas), atranda visi aplinkui. Be to, tokios pačios-tiesioginės investicijos į mokslą ar civilinę aviaciją atneštų žymiai daugiau ir greičiau juntamesnės naudos žmonėms, nei kišant jas kariuomenėms ar karinei aviacijai, prieinamai tik "išrinktiesiems"... Iš kurių tokia "nauda", kad nepastebėti, vėliau ant tų pačių civilių mėto savo "išradimų" rezultatus (karuose civiliai visada nukenčia labiau už kariškius). Su tokiomis sąlygomis, reikės tik prižiūrėti, kad kariškiai nesunaikintų visko per greitai. Ir po 10-80 metų žmonija galės lengviau atsikvėpti, skirdama milijardus ne naikinimo technologijoms o švietimui, medicinai, mokslui ar policijai, kurios nauda nepalyginamai didesnė. Ir nebijoti, kad užpuls kaimynas ar kita valstybė... Nes, nors ir labai norės, nebus su kuo. Dar reikia sunaikinti visą sunkiosios ginkluotės pramonę (gaminančią patrankas, tankus, raketas ir pan.), paliekant tik tokius ginklus, su kurių pagalba neįmanoma padaryti daug žalos. Žinoma, to daryti atskiroje valstybėje neišeis... Dėl panašaus plano teks tartis tarpusavyje - svarbu, kad jam pritartų ir būtų suinteresuoti įgyvendinti patys kariškiai. Didelė rakštis - ginkluotės gamintojai, kadangi jų finansinė nauda proporcinga žudynių skaičiui pasaulyje - su jų morale susitarti nelabai nepavyks. Su jų morale galima netgi ruošis samdomoms žmogžudystėms... Nes žudymas - jų duona. Visgi, ryžtingai veikiant, galima uždėti apynasrį ir jiems.

Demokratija.lt

Pedofilijos byla Lietuvoje

Jeigu svetainės straipsniuose pastebėjote klaidas ar dezinformaciją, rašykite: info@demokratija.lt


Žmonėms vardan įvaizdžio aukojantiems teisingumą ne vieta valdžioje.


Neringos Venckienės laiškas 2013-09-18

Mergaitė jau 1 (nuo 2012-05-17) Laimos Stankūnaitės ir ją palaikančios teisėsaugos rankose, bet iki šiol nėra NĖ VIENO žadėto įtikinamo mergaitės pasisakymo apie tai, kaip „didieji sąmokslininkai“ prieš teisėsaugą Venckienė su Kedžiu „mokė“ mergaitę meluoti apie pedofiliją. „Išlaisvinta“ mergaitė jau seniai galėjo visai Lietuvai papasakoti apie tuos „mokymus“ ir kad „mylima“ mama su draugais yra „nekalti“, kaip ji gausiai ir detaliai pasakojo apie pedofiliją. Su kiekviena diena darosi vis akivaizdžiau, kad mergaitė neturi ką papasakoti apie „mokymus“, nes tokių tiesiog nebuvo. Ir paimta ji buvo iš Neringos Venckienės taip pat ne tam, kad apie juos papasakotų, bet kad patylėtų apie pačią pedofiliją ir jos aukštus postus užimančius dalyvius. Juk, jeigu tokie „mokymai“ būtų buvę, teisėsauga su Stankūnaite jau seniai į visas puses mojuotų mergaitės pasakojimu, kaip savo teisingumo ir nekaltumo įrodymu.

(2013-04-11 lrytas.lt) (2013-04-11 lrytas.lt) paskelbė eilinį melą, kad ekspertai surašė išvadą pedofilijos byloje, jog mergaitė nėra linkusi fantazuoti, neva, net nematę pačios mergaitės.

„Tai – tikras skandalas“, - pareiškė „Lietuvos ryto“ televizijos laidos vedėja Rūta Janutienė, išgirdusi, kad Neringa Venckienė jai pateikė pažymą, kurią ekspertai surašė net nebendravę su jos dukterėčia. Vilniaus apygardos teisme paaiškėjo, kad teismo psichiatrų išvada, jog mergaitė nelinkusi fantazuoti, buvo surašyta jos net nemačius.

(2013-04-11 Ekspertai.eu) Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos vadovas Konstantinas Daškevičius pavadino tai nesąmone ir paneigė: „Tai buvo keletas ekspertizių. Vieni ekspertai tiesiogiai bendravo, o kiti ekspertai nagrinėjo, tyrinėjo bylos medžiagą. Ir tie ir tie rašė. Buvo keletas išvadų.“

(2013-04-12 Kilikeviciene.lt) (2013-04-13 ekspertai.eu) Teismo psichiatrė, ekspertė Vida Kilikevičienė taip pat paneigė šią „Lietuvos ryto“ informaciją: „Šiandien bendravau su „Lietuvos ryto“ televizijos žurnaliste Rūta Pauliukonyte. Sutikau todėl, kad norėjau sureaguoti į žiniasklaidos vakar internetiniame portale bei per LNK rodomas žinias paskleistą „antį“, jog taip vadinamoje pedofilijos byloje ekspertai padarė išvadą net nematę mergaitės. Turėdama tikslą tiesiog pateikti informaciją, kaip buvo iš tiesų. Žurnalistė daug kartų ėmė klausti ir perklausti (o po to ir dar kartą perskambino, ir dar perklausė), ar tikrai ekspertai matė mergaitę ekspertizės metu. Kai aš tai patvirtindavau, kad taip tikrai matė, ekspertizė buvo tokia pati kaip ir visiems kitiems vaikams. Tada žurnalistė dar paklausdavo, ar aš pati dalyvavau ekspertizėje, man patvirtinus ir tai, žurnalistė dar uždavė klausimą, ir „ar aš su ja (mergaite) kalbėjau?“. Vėliau ji įterpė: „bet ekspertės teismo posėdžio metu pareiškė, kad nematė mergaitės“. Tada mėginau išsiaiškinti ir paaiškinti, kad tos ekspertės, kurios nematė mergaitės buvo specialistės, atliekančios specialistų tyrimą – tai jau nebebuvusi ekspertizė, tai buvęs specialistų tyrimas, kuriame objekto tyrimu buvę kiti dalykai – mergaitės apklausos, tyrimai, konsultacijos, tame tarpe ir ta ekspertizė, kurią atliekant aš pati dalyvavau. Tačiau tai buvo specialistų tyrimas, o ekspertės dalyvavę šiame tyrime užėmė specialisčių pareigas, turėjusias įvertinti visą šią pateiktą buvusią medžiagą, nebuvo numatyta, kad šiame tyrime turi dalyvauti mergaitė (ji prieš tai dalyvavo kaip minėjau apklausose, ekspertizėje). Tada aš žurnalistės paklausiau, kodėl nesikreipėte pirma į ekspertus (teismo psichiatrijos tarnybą) ir nepaklausėte, ar dalyvavo mergaitė ekspertizėje ar ne, o iš karto paskleidėte tokį gandą, žurnalistė tik patylėjo.“

Teismas išteisino Ūsą ir paskelbė teiginį-kaltinmą Kedžiui, kad mergaitei buvo „ištrinta atmintis“ apie gyvenimą mamos namuose ir ji buvo „primokyta“ bei įgijo seksualinę patirtį nekvalifikuoto klausinėjimo ir filmavimo metu. Skelbdamas tai teismas nepateikė jokių konkrečių įrodymų ir paaiškinimų tokiam psichologiniam stebuklui, kaip tėvo paprašyta dukra... papasakoti apie tai, kas vyko mamos namuose, ištrynė sau atmintį ir primokė save to, ką ne tėvas jai, o... ji pati tėvui daug ir detaliai pripasakojo.

(2013-04-12 Balsas.lt) Kristina Apanavičiūtė: „Priminsiu, jog teisėjai mano, jog mergaitė melavo, jog neva buvo išmokinta meluoti. Tačiau vaikų išmokinti meluoti ASOCIATYVINIU METODU neįmanoma, nes tai yra per daug sudėtinga. Neįmanoma ir suaugusiajam spontaniškai asociatyviniu metodu meluoti – veikiau asociatyvusis metodas naudojamas tiesai nustatyti. Už melagingus parodymus siekiama nuteisti Laimutė Kedienė 2010 metų vasarą priėjusi prie manęs, ašarodama pasakoja: „Ką daryti – mergaitė žaidė su katiniuku, susimąstė staiga ir sako: „bet Jonas ir Andrius taip su katiniuku nepažaistų, nes katiniuko dantys aštrūs, ir burnytė maža, jis jiems įkąstų, ir nieko neišeitų“. Visiems teisėjams norėtųsi palinkėti išmokyti vaikus meluoti spontaniškai, taip, žaidžiant su katinu, ir dar asociatyviniu metodu. Sėkmės. Jeigu jiems pavyktų, tai turbūt jiems būtų įteiktos Nobelio premijos.

Kad paneigti ar patvirtinti informaciją... Jeigu kas turite Audrės Kudabienės laidos „Prieš srovę“ fragmentą ar nuorodą į laidą, kur Laima Stankūnaitė, neva, kalbėjo, jog Kedys blogas tėvas, nes mergaitei vis primena įvykius vietoje to, kad stengtųsi, jog mergaitė kuo greičiau viską pamirštų... ar „Na, jeigu ir buvo kas, tai tegu vaikas pamiršta, kam vis primint.”, rašykite adresu info@demokratija.lt arba palikite nuorodą komentarų skyriuje.


Drąsiaus Kedžio dukters pasakojimas apie tvirkinimą

Jeigu video bus pašalintas iš YouTube, jį galima atsisiųsti iš čia - darykite ir saugokite kopijas:

https://www.demokratija.lt/Files/Video/DrasiausKedzioDuktersPasakojimas.flv

Šis video nebūtų viešinamas, jeigu ne Lietuvos pedofilinės teisėsaugos žongliravimai, bandanti perduoti pagrindinę liudininkę (mergaitę) nusikaltimais prieš ją įtariamų aplinkai, nepabaigus pedofilijos bylos. Vien šis veiksmas rodo, kad Lietuvos teisėsauga su logika ir teisingumu nelabai turi ką bendro. Vaiko žodžiai pasako daugiau, nei kai kurių valdžią ir žiniasklaidą atstovaujančių niekšų be sąžinės skleidžiamos nesąmonės. Jeigu nebūtų šio video, pedofilai ir jų draugai neabejotinai dabar meluotų išsijuosę apie tai, ką mergaitė sakė ir ko ne.

Lietuvos Rytas ir Laima Lavaste

(2012-12-22 lrytas.lt) Laima Lavaste: „L. Stankūnaitė su dukra gyvena Kalėdų nuotaikomis”, O mane netikėtai perlieja skaudus prisiminimas iš praeities. Kai Drąsius Kedys, net 50 kartų kartodamas „dublius”, vertė savo keturmetę dukrelę staipytis prieš jo kamerą, intymiai liesti savo kūnelį ir kartoti prieš tai išmokytas frazes apie lyties organus.”

Gerbiami „Lietuvos Ryto“ žurnalistai ir teisėsaugininkai... paviešinkite pagaliau nors vieną iš tų epizodų, kai buvo 50 kartų pakartojamas dublis, ar kur Kedys konkrečiai liepė mergaitei kalbėti vienaip ir kitaip... ir visai Lietuvai bus aišku, kad viskas buvo surežisuota ir suvaidinta. Arba užsičiaupkite ir išmokite MELUOTI realistiškai... pvz. parašydami ne „50 kartų“, o bent jau kokius „4-8 kartus“, jeigu jau labai norisi padauginti. O tai, kad visas video sumontuotas iš ~50 epizodų - tai ne tas pats, kas kartoti tą patį po 50 dublių ar kad viskas suvaidinta. Kedys filmuodavo epizodiškai - tada, kai mergaitė turėdavo noro kalbėti - tai ne tiesioginė Seimo posėdžio TV transliacija su viena kamera. Žurnalistams ir teisėjams reikėtų įsikalti į galvą, kad montuojami ne tik meniniai, bet ir dokumentiniai filmai. Ir iš kur pas Laimą Lavastę toks prisiminimas? Ar ji tuo metu stovėjo šalia, kai vyko filmavimas ir viską matė savo akimis asmeniškai? Ar yra normalu, kad Lietuvos Ryto žurnalistai savo fantazijas traktuoja, kaip prisiminimus? Teisėjai pareiškė, kad mergaitė įgijo seksualinę patirtį šio filmavimo metu... akivaizdu, kad teisėjui reikėtų mažiau žolės rūkyti.


Ar Kedys išgalvojo pedofiliją tam, jog atimti vaiką iš L.Stankūnaitės?

Faktai nėra palankūs šiai versijai. Laima Stankūnaitė JAU seniai buvo pažįstama su Andriumi Ūsu, kai pati perdavė mergaitės globą Kedžiui - Kedys JAU turėjo mergaitės globą, kai prasidėjo kaltinimai pedofilija:

2006-09-?? Pasak Stankūnaitės, ji susipažino su Andriumi Ūsu.

2008-03-19 Buvo pasirašytas draugiškas sutarimas tarp Drąsiaus Kedžio ir Laimos Stankūnaitės, pagal kurią mergaitė buvo paskirta auginti tėvui. L.Stankūnaitė pageidavo su mergaite susitikti tik kas antrą savaitgalį. Kaltinimai pedofilija prasidėjo VĖLIAU, kai mergaitė pradėjo pasakoti keistenybes iš vizitų pas motiną.

2008-11-29 Buvo užregistruotas Kedžio pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą Andriui Ūsui. Vėlesnių tyrimų metu buvo išsiaiškinta, kad Andrius Ūsas mergaitę tvirkino laikotarpiu nuo 2006-11-?? iki 2008-11-23 (T.y. nuo paskutinio mergaitės tvirkinimo atvejo iki Kedžio pareiškimo praėjo tik 6 dienos, nors kai kurie Stankūnaitės rėmėjai ir "ekspertai" bando nuolatos įtikinti visuomenę, kad mergaite negalima pasitikėti, nes ji per daug detaliai pasakojo apie su ja vykusius įvykius, vykusius prieš 2 metus... sąmoningai maišydami su tuo, kad tvirkinimas... tik prasidėjo prieš 2 metus ir tęsėsi 2 metus iki Kedžio atsakomųjų veiksmų. Ir parodymus, ypatingai detalesnius, mergaitė davė daugiausia apie tai, kas vyko su ja vos prieš kelias dienas ar mėnesius). Tuo metu Kedys ir Venckai dar netikėjo, kad mergaitė buvo išnaudojama su motinos žinia. Bet mergaitei ėmus pasakoti, kad motina viską žinojo ir matė, tačiau liepė apie viską tylėti ir niekam nepasakoti, meluoti dėl įvykių ir jų aplinkybių...

2009-02-27 Užregistruotas pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą ir Laimai Stankūnaitei. Po kurio laiko pas Stankūnaitę atsirado labai keistas noras rūpintis mergaitės globa...

2009-06-10 L.Stankūnaitė išsiuntė prašymus Kauno apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui Kęstučui Betingiui (dirba advokatų profesinėje bendrijoje „Černiauskas ir partneriai“ (2013-09-10 lrytas.lt)), Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Rimantei Šalaševičūtei, prašydama nedelsiant paimti mažametę iš tėvo, uždrausti tėvui su ja bendrauti ir... atiduoti dukrą ne jai (Stankūnaitei), bet patalpinti į vaikų globos instituciją, prokuratūros nuožiūra, ir mergaitės atstovu pripažinti juridinį asmenį – vaiko globos instituciją.


Stankūnaitė liepė mergaitei meluoti, kad pedofilijos nebuvo ir ją tvirkino tėvas

(2012-10-11 kauno.diena.lt) iš 2009-06-09 mergaitės apklausos parodymų: Mama meluoja, kad Andrius man nieko nelaižydavo. Ten kai pas mamą gyvenau vonioje laižydavo jis man ten. Man Andrius laižydavo „sysalą“, man įkišdavo „sysalą“ į burną, kišdavo man į burną tą savo „sysalą.““

(2012-04-06 laisvaslaikrastis.lt) Iš bylos medžiagos: „Mergaitė pasakojo, kad kartais mama ją palikdavo vieną su Ūsu, o kartais mama matydavo, kaip Ūsas jai kiša „sysalą“ į burną. Mergaitė pasakojo, kad prie Ūso „sysalo“ aplinkui raudona ir jo „sysalas“ smirda „šikalais“ ir „sysalais“. Mergaitė dar pasakojo, kad tas pats Andrius Ūsas ją ir krikštijo. 2009-03-16 jai sugrįžus iš darželio ji kelias valandas nekalbėjo. Vėliau pradėjo rėkti, kad ją krikštijo ne Andrius Ūsas, bet Frančeskas. Mergaitė pasakojo, kad už tai mama žadėjo nupirkti kompiuterį, nusivežti pas Violetą ten kur yra šuniukų ir kur Ūsas daugiau neateis.“

„Liudytoja taipogi parodė, kad balandžio pradžioje mergaitė jos mamai pareiškė, jog daugiau paslapčių nelaikys ir pradėjo pasakoti liudytojos nurodytas aplinkybes apie jos seksualinį prievartavimą. Mergaitė liudytojai dar pasakojo, jog mama ir Ūsas jai liepė sakyti, kad ją laižo tėtė ir tėtė tampo savo „sysalą“. Dar mergaitė yra sakiusi, kad Ūsas yra bučiavęs ir L. Stankūnaitės sesers dukrą, bet ta jį išvadino pideru.“

Rokiškio psichiatrijos ligoninės teismo psichologės-ekspertės R Makailienės 2009-04-15 mažametės mergaitės psichologinio tyrimo išvada (11 t., b.l 159).

Mergaitė: „Mama liepė pameluoti, kad „tipo“, jokio Andriaus Ūso nėra, kad tai viskas nesąmonė, melas, išgalvota ir taip nieko nebuvo. Bet aš jai sakysiu, kad dabar aš nebijau, nes visi žino apie tai. Tėtis jį pavadino iškrypėliu, o Ūsas ant tėtės sakė, kad tai šmeižtas. ... Aš nupiešiu tą Ūsą, save ir nupiešiu, ir parodysiu, kur jis man lietė ir glostė. ... Jis gi iškrypėlis, o jo „sysalas“ labai didelis, va tokio dydžio. ... Dabar darželyje mama pasakoja, kad viso to nebuvo ir aš prisigalvojau.

Stankūnaitė liepė mergaitei meluoti dėl sveikatos būklės

2010-02-15 mergaitė buvo nuvežta į pasimatymą, tačiau iš jos grįžusi ėmė skųstis, kad ji serga, jai skauda galvą ir pilvą. N.Venckienė nuvežė mergaitę apžiūrai į polikliniką. Gydytojai pamatavo jai temperatūrą, maigė pilvą, tačiau jokių skausmų nerado. Poliklinikoje mergaitė pati prisipažino, kad jai mama liepė meluoti, kad ji serga, jai skauda galvą ir pilvą, ir kad ji nelankys baseino. N.Venckienė: „Aš žinojau, kad iš karto būsiu apkaltinta, kad nesirūpinu mergaite, todėl padariau viską, kad nebūtų pagrindo motinai taip sakyti. Tada ir paaiškėjo, kad mergaitei meluoti liepė L.Stankūnaitė“.

Diena.lt: Mergaitės pasakojimas kaip mama jai liepė meluoti


Kodėl mergaitė nenori gyventi su mama?

(2012-02-08 lzinios.lt) 2012-01-09 (10:30-10:50) Antstolio Valdo Zubino darytame vaizdo įraše ir faktinių aplinkybių protokole užfiksuotas vaiko liudijimas apie prievartą ir paaiškinimas, kodėl negalima jos skubiai perduoti motinai.

Konstatuoju, kad atvykus adresu (adresas) Kauno rajone gyvenamajame name buvo mažametė (vardas, pavardė, asmens kodas). Paklausus (vardas, pavardė), ar sutiks prieš vaizdo kamerą pasisakyti dėl galimybės gyventi su motina (vardas, pavardė), ji tam neprieštaravo ir sutiko būti filmuojama. Paklausus, ar sutinka leisti filmuoti mažametę (vardas, pavardė) (vardas, pavardė) atsakė, kad sutinka ir leidžia. Filmavimo metu (mažametės vardas, pavardė) pasakė:

„Aš nenoriu gyventi su Laima... Aš nenoriu gyventi su Laima todėl, kad jos draugai kišo į burną pimpalą. Laima stovėdavo ir ne kartą žiūrėdavo... Ir net buvo vieną kartą sakę, kad tylėčiau ir nepasakyčiau, kad man kiša į burną pimpalą, nes tada gali man įdurti... su peiliu sakė. Su Neringa aš noriu gyventi, nes ji man yra labai... ji man gero nori labai. Aš tik su ja noriu gyventi, su Laima labai nenoriu gyventi. Nenoriu su Laima gyventi, tik su Neringa. Dar (antros mažametės vardas) kišdavo į burną pimpalą... Dar būdavo pririšę... Su Neringa aš noriu gyventi.“

Faktų konstatavimas baigtas 2012 metų sausio 9 dieną 10 val. 50 min.

2012-03-23 Pirmas bandymas prievarta „imti“ vaiką ... TV3

2012-03-23 Pirmas bandymas prievarta „imti“ vaiką ... Alfa.lt televizija

„Lietuvos Rytas“ ir jį palaikantys pareigūnai akivaizdžiai MELUOJA

Iš aukščiau pateiktos TV3 video medžiagos aiškiai matyti, kad mergaitė pradžioje yra ramiai PATI apsikabinusi močiutę, o ne Stankūnaitę, kaip teigė Stankūnaitė, kad „(...) mano dukrelę iš mano glėbio tiesiog išplėšė jos senelė Laimutė Kedienė. Griebusi mano vaiką ji viso savo svoriu užgriuvo ant vaiko, dusino mano mergaitę.“. Ties 30 sekunde pareigūnas su kauke atsisuka ir pamoja ranka L.Stankūnaitei, nurodydamas pradėti mergaitės „ėmimą“, o pats užeina močiutei už nugaros ir, plėšdamas močiutę nuo mergaitės, pargriauna ją ant žemės. Tikriausiai, pareigūnas tikėjosi, kad griūdama močiutė instinktyviai paleis mergaitę, bet gerai nepagalvojo apie tai, kad PATI mergaitė buvo stipriai apsikabinus močiutę ir dėl to jos ne pargriuvo, o buvo abi PARGRIAUTOS PAREIGŪNO. Stankūnaitė tuo metu pradėjo plėšti mergaitę močiutei iš priekio. Tada mergaitė pradėjo priešintis mamai ir pirma šaukti, tame tarpe „Nenoriu!“, kiek vėliau dar išvadina Stankūnaitę „MELAGE!“, „Pedofile!“, „Šlykštyne!“ (o ne seneliai pirmi „pradėjo klykti“, dėl ko, neva, „vaikas išsigando“ ir taip pat pradėjo klykti, pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos skyriaus viršininko Taurio Stauskio). Atplėšta nuo pargriautos močiutės liemens mergaitė įsikabino į šalia esančio senelio kairę koją ir, kai visi atsitraukė, tik dabar jau verkdama, vėl apsikabino močiutę. Video medžiaga akivaizdžiai prieštarauja melagingai Stankūnaitės ir „Lietuvos Rytas“ dienraštyje pateiktai informacijai įvairiuose straipsniuose:

(2012-03-23 Stankunaite.lt) Laimutė Stankūnaitė: „Kai antstolė pareiškė, jog vaikas turi būti perduotas man, mano dukrelę iš mano glėbio tiesiog išplėšė jos senelė Laimutė Kedienė. Griebusi mano vaiką ji viso savo svoriu užgriuvo ant vaiko, dusino mano mergaitę.“

(2012-03-24 lrytas.lt) Nerijus Povilaitis: „Iš L. Stankūnaitės glėbio vaiką išplėšusi senelė Laimutė Kedienė griuvo ant žemės.“

(2012-03-24 lrytas.lt) Asta Kuznecovaitė: „Pareigūnai pasakojo, kad L. Stankūnaitė buvo apsikabinusi su dukrele, tačiau vaikas iš jos buvo tiesiog išplėštas. Abu seneliai ėmė klykti, L. Kedienė griebusi mergaitę kartu su ja nuvirto ant žemės.“ (...) „Ten buvo košė, visi voliojosi. Mergaitė mušama nebuvo. Vaikas išsigando, pradėjo klykti, nes klykė seneliai ir A. Skučienė“, - tikino T. Stauskis.“

(2012-03-24 lrytas.lt) Vygandas Trainys: „Vaicekauskienė ir incidentą matęs Kauno policijos prevencijos skyriaus vadovas T.Stauskis tvirtino, kad smurtas prieš D.Kedžio šeimą ir mergaitę nebuvo naudojamas.“

Galima tik įsivaizduoti, kaip Laima Stankūnatė ir „Lietuvos Rytas“ meluoja, kai žmonės negali patikrinti ir pamatyti įvykių savo akimis.

Mergaitės laiškas mamai po „ėmimo“

(youtu.be/ANK8W-7K80E) (youtu.be/7WJBZUO6afY) 2012-04-11 Susitikimo metu socialinė darbuotoja perskaitė mergaitei L. Stankūnaitės laišką ir paklausė, ar nenorėtų mergaitė mamai parašyti atsakymą. Mergaitė išklausė pasiūlymą ir ant keturių lapų didžiosiomis raidėmis parašė atsakymą, kurį darbuotojos perdavė Stankūnaitei:

AŠ TAVES NEMYLIU LAIMA

NEGALVOK KAD AŠ TAVE MYLIU
TU MAN NE MAMA ESI
JEI TU MILI BENE KIEK MANE PALIK RAMYBĖJA MANE LAIMA
BETO JEI TU MANE MYLI TAI KODĖL LEIDAI KAD MAN SKAUDĖTU
BETO TIKUL MANES NEMUŠA VAIDAS
LAIMA LABAI PRAŠAU TAVES KAD ŠITA LAIŠKA DUOTUM ŠITA LAIŠKA DUOTUM VAIDUI APSAUGINIUI

VAIDAI NETURIU TAU KĄ PASAKYTI
GALVOJAU KAD TOKS NESI BET TU ESI LABAI BLOGAS ŽMOGUS LABAI VAIDAI
ŽINOJAI KAD MERGAIČIU NEGALIMA MUŠT
LAIMA TU IR LABAI ESI BLOGAS ŽMOGUS
VAIDAI TU ESI LABAI BLOGAS ŽMOGUS
LAIMA AŠ TAVES NEMYLIU

LAIMA TAU DAR BUS BLOGAI PAMATYSI
BETO TU NEŽMOGUS LAIMA
NERINGA NETOKE KAIP TU
NERINGA DAUG GERESNIS ŽMOGUS

VAIDAI NEŽINOJAU KAD TOKS ESI BLOGAS VAIDAI
LAIMA TU ESI (...)

LAIMA DAUGEU TAVES NENORIU MATYT TAVES LAIMA
ŽINOK VISA LAIKA KAD AŠ TAVES NEMYLIU LAIMA

NEVERTA TAU TUOS LAIŠKUS RAŠYT JUK ŽINAI KAD AŠ TAVES NEMYLIU


(MERGAITĖS VARDAS IR PAVARDĖ)
TU ŠLYKŠTYNĖ

Mergaitė: „Didžiausias noras - kad gyvenčiau su Neringa“


Spręsdami mergaitės likimą ir dėl pedofilijos teisėjai pačios mergaitės net neapklausė... gal todėl, kad mergaitės apklausos rezultatai būtų prieštaravę jų sprendimui?

(2011-12-16 youtu.be) Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas Vitalijus Kondratjevas, priėmęs sprendimą perduoti mergaitę L.Stankūnaitei, pareiškė: „mergaitė ... nesugeba suformuluoti savarankiškos nuomonės, norų, pažiūros dėl savo gyvenamosios vietos nustatymo ... teismas ir nekvietė jos į posėdį, neišklausė jos nuomonės ir jos nuomone nesivadovavo.“

(2012-04-18 delfi.lt) Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, kurios pirmininkaujama teisėjų kolegija nusprendė mergaitę perduoti L.Stankūnaitei, taip pat pareiškė: „vaiko nerekomenduojama apklausti ... jis dar nėra brandus išreikšti savo nuomonę ... jis neprisimena gyvenimo su mama.“

Ar tikrai mergaitė nesugeba suformuoti nuomonės dėl gyvenamosios vietos ir neprisimena gyvenimo su mama? Kaip galima taip akivaizdžiai MELUOTI ir tuo MELU remiantis priiminėti sprendimus, kai video (youtu.be/m9AfOxLh7QY) ir raštiškai yra aiškiai užfiksuoti pačios mergaitės detalūs parodymai-prisiminimai apie tai, kas su ja buvo daroma pas mamą, pačiai mamai esant šalia. Mergaitė puikiai ir detaliai PRISIMENA ir pasakoja apie gyvenimą su mama. Ar teisėjai yra akli ir kurti? Tokiems teisėjams yra ne vieta teismuose ir jų sprendimai yra niekiniai. Jeigu mergaitė būtų primokyta tėčio, argi ji pyktų ant to paties tėčio, kad tas klausinėja ir vis nesupranta, kaip „lėliukas“, ką mamos draugai su ja darė. Ar teisėjams neaiški mergaitės nuomonė, kad mergaitė nemyli mamos – ji jai svetimas žmogus, nenori su ja būti ir akivaizdu, kad yra už ką. Kodėl neužbaigus pedofilijos bylos ir neišaiškinus iki galo Laimos Stankūnaitės vaidmens, mergaitė jėga bandoma skubiai perduoti žmogui, kurį ji kaltina leidus lytiškai išnaudoti savo draugams.

(2012-12-04 ziniur.lt) Pasak „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu” pasisakiusio Vilniaus apylinkės teismo teisėjo Audriaus Cinino, išteisinusio Andrių Ūsą, mergaitė byloje nebuvo apklausta todėl, kad: „Vaiko atmintis buvo ištrinta jos tėčio namuose, įkyriai, nekvalifikuotai ir neteisėtai ją klausinėjant ir filmuojant (...) Nekvalifikuotų apklausų metu jos tiesioginė patirtis buvo sužalota neatstatomai ir vaiko apklausos metu teisme jau realios tiesioginės patirties iš vaiko pasakojimo atkurti negalima.“

Nuo kada tėvas neturi teisės apklausti savo paties vaiko ir fiksuoti klausinėjimo su kamera ir tai yra neteisėta? Ar galima klausinėjimais apie praeities įvykius ištrinti atmintį apie tuos įvykius ir dar taip, kad vaikas nieko neprisimintų apie juos, kaip buvo? Gal kaip tik, atvirkščiai, klausinėjimais tie prisiminimai yra sustiprinami. Be to, kaip teisėjas ėmė ir nusprendė, kad mergaitės atmintis yra ištrinta neatstatomai, su ja pačia net nepakalbėjęs? Jeigu, pasak Audriaus Cinino, ta atmintis buvo ištrinta neatstatomai, tai kodėl Stankūnaitė pradėjo teigti (2013-02-14 delfi.lt), kad mergaitė ...prisimena, ir, neva, jau prisipažino melavusi, o vyriausiasis prokuroras Egidijus Motiejūnas taip pat pareiškė 2013-02-14, kad „Vaikas raštu duoda paaiškinimus apie įvykius, kad ji melavo, kalbėjo netiesą“? Žinoma, kol kas pačios mergaitės, gyvai visa tai pasakojančios, nepriklausomi stebėtojai ir ekspertai dar nematė. Neaišku ir kaip tie mergaitės raštai buvo rašyti... tenka tikėti arba ne „nepriekaištingos reputacijos“ Stankūnaitės ir Ūsą turėjusio kaltinti, bet gynusio, prokuroro teiginiais.

2012-05-17 Antras teisėsaugos bandymas prievarta „imti“ vaiką

Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: [15:30] Yra pasirinkimas vienas – arba išeini dabar, arba už vienos minutės. Kitų variantų nėra D***. Mes tai suprantame. Žinome, kad tau gali būti sunku. Mums irgi sunku ir tai yra visiškai suprantama. Tu gali ir šaukti, ir verkti, ir rėkti. Tai yra visiškai normalu. Mes tai suprantam, tiesiog tu turi šiandien apsispręsti – ar dabar eini, ar po vienos minutės. Labai yra paprasta.

Mergaitė: [15:58] Ne, ne, aš niekados neisiu. [16:08] Aš noriu su Neringa gyventi. [16:26] Aš nenoru su Laima gyventi.

Mergaitė aiškiai ir nedviprasmiškai daug kartų reiškė norą gyventi su Neringa ir nenorą gyventi su Laima. Deja, antžmogiai yra kurti ir, negalėdami įtikinti mergaitės eiti su jais, vėl ėmė prieš vaiką naudoti fizinę prievartą. Tuo metu pareigūnai atliko du dalykus papiktinusius visuomenę: pašalino visas video kameras, lyg atvažiavo daryti nusikaltimo, ir užtikrino, kad smurto naudojimas, grobiant mergaitę, nebūtų sustabdytas - t.y. jos išvežimas iš namų prieš jos valią, naudojant fizinę prievartą, taptų įmanomas.

Kodėl mergaitė bijo mamos?

[14:10] Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė mergaitei: Mes atėjome tau padėt, mes tau nenorim nieko blogo padaryt.
Mergaitė: Jo kaip norit man kaip padet, kaip pas Laimą gyvenčiau ir po to numirčiau ar ne?

Tai gali paaiškinti ankstesnio video įrašo ištrauka (youtu.be/m9AfOxLh7QY), kur Kedys klausinėja dukros, ką veikdavo ir kalbėdavo mama, kai jos draugai lytiškai mergaitę išnaudojo. Pasak mergaitės, Stankūnaitė dažniausiai liepdavo dukrai viską pamiršti ir niekam nepasakoti, bet ir tuo neapsiribodavo:

[19:00] Kedys: O ką dar mama ką nors sakydavo, kalbėdavo?
Mergaitė: O je... O žinai ką ant tavęs sakė (mama)?
Kedys: Nu.
Mergaitė: Sakė kad, jeigu tavęs nebūtų, tai viską pamiršt tada viską apie tėtį, jeigu būtų miręs, sakė.
Kedys: Aišku, nu čia nesvarbu, ką jinai sako.

Mergaitė, tikriausiai, iki dabar prisimena, ką mama kalbėjo jai apie tėtį. Natūralu, jeigu dabar dėl tėvo mirties mergaitė kaltina mamą ir bijo jos pati.


Antstolė Sonata Vaicekauskienė ir Renatas Požėla eilinį kartą apsimelavo

(2012-05-17 15min.lt) Antstolė S.Vaicekauskienė: „Prieš vaiką nebuvo naudojamas joks smurtas.„

Antstolei antrino Renatas Požėla (Policijos generalinio komisaro pavaduotojas): „Jokių prievartinių veiksmų prieš mažametę pareigūnai nevykdė. Yra visa filmuota medžiaga“.

Taip, žinoma, tikriausiai galvojo, kad šį kartą tai jau visas kameras atėmė ir išdaužė namuose... ir tokie žmonės Lietuvoje atstovauja teisingumui.

Dar prieš laužiantis į namus, mergaitė buvo priėjusi prie durų ir už durų stovinčiai Vaicekauskienei ir pareigūnams, kaip ir praėjusio „ėmimo“ metu, garsiai šaukė, kad nenori su jais niekur eiti (youtu.be/QA7MBYwjh_g): „Aš nenoriu! Aš nenoriu!“. Tą pačią dieną vykusioje spaudos konferencijoje antstolė Vaicekauskienė MELAVO (2012-05-17 tv.lrytas.lt 06:50 min.): „Prie tų durų stiklinių buvo atvesta... Venckienė atvedė mergaitę ir pastatė ir liepė žiūrėti. Kažką, aišku, ką ji ten kalbėjo, pasakyti negalėjau. Mergaitė tiktai gal duris ten daužė, į stiklą.“ Taip, žinoma, normaliai tarpusavyje kalbančius per stiklines duris suaugusius ji suprato, o va šaukiančios jai mergaitės – ne. Neaišku ir tai, kaip Vaicekauskienė matė, jog Venckienė atvedė ir pastatė mergaitę prie durų, nes video medžiagoje taip pat matosi, kad kai mergaitė priėjo prie durų, Venckienė tuo metu sėdėjo ant kėdės prie stalo. Venckienė priėjo prie durų kiek vėliau, kai buvo pakviesta prieiti iš lauko reikalavimo: „Pakvieskite Venckienę!“. Akivaizdu, kad kai reikia, Stankūnaitę palaikantys pareigūnai negirdi, ką jiems sako, ir mato tai, ko nebuvo.

Generalinio prokuroro Dariaus Valio melagingi kaltinimai Neringai Venckienei

2013-01-15 Generalinis prokuroras Darius Valys melavo Seime, kad 2012-05-17 dieną: „N. Venckienė sąmoningai neįleido antstolės į vaiko gyvenamą vietą, atsisakė vykdyti teisėtą antstolės nurodymą perduoti vaiką motinai.“

Mergaitės „ėmimo“ video įraše aiškiai matosi ir girdisi, kaip Venckienė garsiai ir aiškiai prašo stovinčių prie durų esančių žmonių atidaryti duris ir ĮSILEISTI policiją: „Atidarykit, Petrai, atidarykit. Atidarykit, Petrai ... Jie turi teisę laužti. Suprantat, atidaryk, gi vis tiek turi teisę laužti.“ T.y. Valys meluoja teigdamas, kad būtent Venckienė sąmoningai neįleido antstolės.

2013-01-15 Generalinis prokuroras Darius Valys melavo kad: „Turėdama vaiko globėjos statusą piktnaudžiavo vaiko atstovo teisėmis psichiškai jį gniuždydama: pastatė vaiką prie lango, liepė stebėti kieme susirinkusiųjų ir kliūčių šalinimo veiksmus bei techninių priemonių panaudojimą atidarant duris.“

Greičiausiai, šitą melą prokuroras Darius Valys pasiskolino iš ankstesnio antstolės Sonatos Vaicekauskienės melo, išsakyto televizijoje 2012-05-17: „Prie tų durų stiklinių buvo atvesta... Venckienė atvedė mergaitę ir pastatė ir liepė žiūrėti.“

„Ėmimo“ video įraše aiškiai matosi, kad kai mergaitė priėjo prie lango, Venckienė tuo metu sėdėjo prie stalo ir nieko prie lango NEVEDĖ IR NESTATĖ... vėliau, prie lango, pakviesta pačios antstolės „Pakvieskite Venckienę!“, priėjo ir pati Venckienė. Stovėti prie durų lango mergaitės paprašė VYRIŠKAS balsas. Ar, formuodamas kaltinimus Venckienei, Darius Valys nesugebėjo atskirti VYRIŠKO balso nuo Venckienės? Kodėl mergaitės buvo paprašyta atsistoti prie durų? Akivaizdu, jog buvo naiviai tikimasi, kad visiems stovint prie durų ir mergaitei išreiškus aiškų norą, kad ji nenori niekur važiuoti, policija nesilauš į vidų. Mergaitė garsiai šaukė per duris Vaicekauskienei, kad nenori su ja niekur važiuoti. Vėliau Vaicekauskienė spaudos konferencijoje pareiškė, kad, neva, nesuprato mergaitės „Kažką, aišku, ką ji ten kalbėjo, pasakyti negalėjau.“ - taip, žinoma, normaliai kalbančius suaugusius ji suprato, o šaukiančios mergaitės – ne. Prasidėjus laužimuisi, mergaitė už rankos atitraukė Venckienę nuo lango, pasodino ją ant kėdės, atsisėdo pati jai ant kelių ir sėdėjo apsikabinusios. Iš video aišku, kad pati Venckienė nelabai valdė situaciją ir net pačios mergaitės buvo tampoma ten, kur nori mergaitė, - tokia tad Venckienė ir sąmokslo „lyderė“ ir „organizatorė“.

Kaip aukščiausi teisėsaugos pareigūnai gali taip meluoti visai Lietuvai į akis ir pateikinėti kaltinimus žmogui, kai yra net video medžiaga, PRIEŠTARAUJANTI tiems kaltinimams. Koks tai teisingumas? Ar gali teisėsaugai vadovauti tokie MELAGIAI? Ar galima jais pasitikėti ir kokias pasakas jie pasakoja tais atvejais, kai tokių įrodymų net nėra?


Beveik per vienus metus išmirė visi pagrindiniai liudininkai ir kaltinamieji:

2009-10-05 Jonas Furmanavičius - nušautas.
2009-10-05 Violeta Naruševičienė - nušauta.
2010-04-20 Drąsius Kedys - paspringo.
2010-06-13 Andrius Ūsas - nuskendo.
2010-12-11 Vaidas Milinis - nušautas (2013-04-22 laisvaslaikrastis.lt).

2013-07-19 Albertas Žilius - oficialiai mirė nuo kepenų cirozės. Jis yra video kadruose, kai Kedys filmavo mergaitės parodymus prie viešbučio „Baltos burės“.

Rūtos Gajauskaitės straipsnis „Aidas ar Vaidas“ paskelbtas 2010-12-26 - po Vaido Milinio mirties.
Dėl savo spėlionių R.Gajauskaitė gali būti kaltinama šmeižtu, bet ne kurstymu nužudyti Vaidą Milinį.


Generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas melavo, kad ant Kedžio lavono nebuvo smurto požymių

(2010-04-22 youtu.be/A7UNZJImgGo) Raimondas Petrauskas: „Tai, kas yra dabar ištirta, neduoda teigti, kad mirtis buvo smurtinė. (...) Ekspertai iš pradžių pasakė - išorinių smurto požymių nepastebėta.“

Vėliau, kai buvo paviešintos nuotraukos ir nebuvo kur dėtis, sužalojimai buvo pripažinti, bet ir tame Švedijos ir Lietuvos teisėsaugininkų, atlikusių oficialią ekspertizę, išvados nesutapo dėl kūno sužalojimų atsiradimo laiko. Lietuvių manymu, sužalojimai atsirado mirties metu arba po jos, o švedų ekspertų manymu – prieš mirtį arba jos metu. (2011-04-29 delfi.lt)


(2010-05-26 laisvaslaikrastis.lt) Liudininkai neigia, kad žudė D.Kedys

Du žudikus matė Giedrė Naujokaitytė ir Lilija Mogylienė

Ginklai „Baikal IŽ 79-8“, „Beretta“ ir generalinio prokuroro melas apie DNR

2010-04-22 Generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas melavo apie DNR pėdsakus ant prie Kedžio lavono numesto pistoleto „Baikal IŽ 79-8“:

„Kalbant apie rastą ginklą, galiu pasakyti, kad tai yra būtent tas ginklas, kuriuo buvo nušautas Furmanavičius ir Naruševičienė. Galiu patvirtinti, kad ant ginklo rasti DNR pėdsakai rodo, kad DNR priklauso Kedžiui.“

2010-04-23 nors jau sekančia dieną po prokuroro pareiškimo, byloje esančioje Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(3051)-ISI-3058 nurodyta, kad D. Kedžio biologiniai pėdsakai ant rasto prie jo kūno ginklo nenustatyti, TIK PO 4 MĖNESIŲ, kai D. Kedžio motinai L. Kedienei leido susipažinti su sūnaus mirties ekspertizių išvadomis ir 2010-08-23 dieną ji kreipėsi su prašymu viešai paneigti melagingus generalinio prokuroro teiginius...

2010-08-31 dieną generalinė prokuratūra išplatino pareiškimą, kuriame prisipažino, kad anksčiau visuomenė buvo KLAIDINAMA ir oficialiai paneigė generalinio prokuroro Raimondo Petrausko melagingą teiginį, kad ant šalia D. Kedžio numesto pistoleto buvo rasti jo DNR pėdsakai.

Reikia taip pat pastebėti, kad iš numesto prie V. Naruševiečienės lavono pistoleto „Beretta“, registruoto D. Kedžio vardu, šaudyta NEBUVO.

Tai nepaneigia versijos, kad Kedys galėjo nužudyti J. Furmanavičių su V. Naruševičiene, bet labai akivaizdžiai parodo, kaip AUKŠČIAUSI teisėsaugos pareigūnai MELUOJA ir net nesiruošia paneigti savo melo, kol nėra pagaunami ir priverčiami tai padaryti.


Generalinė prokuratūra ir prokuroras Ramutis Jancevičius

2009-09-16 Mindaugas Žalimas davė parodymus policijoje (2013-01-31 delfi.lt).

2009-09-17 LKPB policininkai Tomas Ulpis ir Emilijus Damukaitis apie tai informuoja apygardos prokuratūros vyriausią prokurorą Ramutį Jancevičių, jo pavaduotoją Brunoną Maciulevičių ir bylą tiriantį prokurorą Nerijų Bieliauską (2011-03-28 delfi.lt).

2009-09-17~18 apie tai informuojamas generalinio prokuroro pavaduotojas Vytautas Barkauskas ir generalinis prokuroras Algimantas Valantinas (2011-03-28 delfi.lt).

Nors policininkai apie Mindaugą Žalimą ir jo parodymus informavo prokuratūrą ir valdžią jau sekančią dieną po to, kai jis davė parodymus...

2012-11-03 prokuratūra, pradėjo melagingą ikiteisminį tyrimą (2011-11-05 15min.lt) prieš policiją dėl to, kad policija, neva, nuslėpė asmenis, galinčius duoti parodymus Jono Furmavičiaus ir Violetos Naruševičienės nužudymo byloje - t.y. Mindaugą Žalimą ir jo parodymus 2009-09-16. Šioje byloje prokuratūra su teisėjais yra APSIMELAVĘ iki kaklo su nesąmonėmis ir melagingais kaltinimais tiek prieš policiją, tiek prieš Kedžius su Venckais. Ir nors policija prašė, būtent PROKURORAI atsisakė imtis detalesnio tyrimo dėl Drąsiaus Kedžio. T.y. ne policininkai, o PROKURORAI kaišiojo pagalius į ratus tyrime. Reikėtų šioje byloje gerai pakratyti PROKURORUS ir TEISĖJUS už jų nesąmones.

(2013-02-05 delfi.lt) Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) viršininkas Algirdas Matonis teisme prisipažino, kad Vilniaus apygardos prokuratūra žinojo apie slaptuoju informatoriumi įvardijamą Mindaugą Žalimą, tačiau į jo pasakojimą rimtai nežiūrėjo: „Tomas Ulpis mane informavo, kad su Emilijumi Damukaičiu buvo nuėjęs į apygardos prokuratūrą (2009-09-17), turėjo susitikimą su vyriausiuoju prokuroru Ramučiu Jancevičiumi, jo pavaduotoju Brunonu Maciulevičiumi ir bylą tiriančiu prokuroru Nerijum Bieliausku. Jie visą tą informaciją pateikė. Vėliau Tomas Ulpis man sakė, kad prokurorai ilgai diskutavo, ką daryti, ar imtis, ar ne konkrečių priemonių. Jie atsisakė imtis detalesnio tyrimo – pamenu, kad grįžęs iš prokuratūros T. Ulpis man net piktinosi, jog nepavyko inicijuoti rimtesnių priemonių, prokurorai sutiko tik specialiąja tvarka atlikti telefoninę D. Kedžio kontrolęBuvo kalbama, ar nereikėtų kurį laiką pasekti D. Kedžio, tačiau prokurorai su tuo nesutiko ir liko tik viena priemonė – telefoninių pokalbių kontrolė, – sakė jis, pažymėjęs, jog LKPB net nebuvo įtrauktas į vadinamosios pedofilijos bylos tyrimą.

(2011-03-28 delfi.lt) vyriausiojo apygardos prokuroro Ramučio Jancevičiaus pavaduotojas Brunonas Maculevičius teisme prisiminė dalyvavęs susitikime su LKPB pareigūnais Tomu Ulpiu ir Emilijumi Damukaičiu. „Pareigūnai sakė, kad D. Kedys lyg ieško ginklo, lyg su duslintuvu, tačiau šios informacijos jie NEDETALIZAVO, ji buvo BENDRO POBŪDŽIO.“

Ramutis Jancevičius teisme pasakojo, kad 2009-ųjų rugsėjo 17-ąją į prokuratūrą atvyko LKPB pareigūnai Tomas Ulpis ir Emilijus Damukaitis, kurie pareiškė turintys svarbios informacijos vadinamojoje pedofilijos byloje. „Išsikviečiau ikiteisminį tyrimą atliekantį prokurorą Nerijų Bieliauską ir jį kontroliuojantį prokurorą. Manau, mūsų pokalbis galėjo trukti nuo 5 iki 10 minučių, jis sukosi apie pedofilijos bylą ir buvo paminėta, nežinau, kuris pareigūnas tiksliai pasakė, kad jie turi nepatikrintos informacijos apie tai, jog mūsų tiriamoje byloje nukentėjusiuoju esantis D. Kedys ar tai ieško įsigyti ar jau turi ginklą.“ Vyriausiasis prokuroras sakė, kad LKPB pareigūnų pateiktą informaciją jis tą pačią dieną perdavė tuomečiam generalinio prokuroro pavaduotojui Vytautui Barkauskui, tą pačią ar kitą dieną apie tai sužinojo ir generalinis prokuroras Algimantas Valantinas.

(2013-03-28 balsas.lt) Ramutis Jancevičius: „Tada mūsų prokuratūra jau tyrė vadinamąją Kauno pedofilijos bylą. Atrodo, atvykęs T. Ulpis pareiškė, kad turi informacijos, susijusios su šia byla. Kalbėjo apie tam tikrus D. Kedžio pokalbius ir užsiminė apie ginklą – esą jau turėjo ar ketino įsigyti. Atrodo, pistoletą „IŽ Baikal“. Bet tai buvo greičiau ne susitikimas, o draugiškas pabuvimas prie kavos.“ Po šito susitikimo su LKPB pareigūnais R. Jancevičius sakė daugiau jokių kontaktų su jais neturėjęs.

(2013-04-11 alfa.lt) Prokuroras Irmantas Mikelionis: „Anot prokuroro, R. Jancevičius jam taip pat išreiškęs pasipiktinimą dėl galimo D. Kedžio dukters tvirkinimo bylą tyrusio prokuroro Nerijaus Bieliausko veiksmų. Esą šis, turėjęs informacijos, kad D. Kedys gali ką nors nužudyti, apsiribojo tik telefoninių pokalbių klausymu, atsisakydamas kitų sekimo priemonių.“

(2014-02-04 delfi.lt) Tomas Ulpis: „Nekalbėjo M. Žalimas nei apie N. Venckienę, nei apie velnius, nei apie žudymus, nei apie informacijos perdavimą apie teisėją J. Furmanavičių ar mistinį Aidą.“

Klausimai teisėsaugai...

Jonas Fumanavičius ir Violeta Naruševičienė buvo nušauti perdirbtu dujiniu pistoletu su duslintuvu „Baikal IŽ 79-8“.

1. Ar T.Ulpis su E.Damukaičiu 2009-09-17 dieną nurodė R.Jancevičiui detalų ginklo modelį? Jeigu taip, ar konkretus ginklo modelis paminėtas 2009-09-16 dienos M.Žalimo parodymuose?

2. Jeigu policinikai nurodė net konkretų ginklo modelį, iš kurio, neva, ruošiasi šaudyti ir žudyti D.Kedys, kodėl prokurorai uždraudė policijai sekti Kedį ir imtis jo atžvilgiu detalesnio tyrimo bei neskyrė apsaugos to ????-??-?? d. prašiusiems J.Furmanavičiui (2013-04-15 tsajunga.lt) ir 2009-09-05...7...15 d. V.Naruševičienei (2010-09-03 respublika.lt) (2013-03-25 15min.lt)?

3. Jeigu policininkai, pasak R.Jancevičiaus pavaduotojo B.Maculevičiaus, ginklo nedetalizavo, iš kur Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius ir generalinio prokuroro pavaduotojas Vytautas Barkauskas dar tą pačią 2009-10-05 žmogžudysčių dieną žinojo, iš kokio konkrečiai pistoleto buvo šaudyta. Šis ginklas buvo surastas tik po 6 mėnesių (2010-04-20), numestas prie Kedžio lavono (ant jo nei Kedžio pirštų antspaudų nei DNR pėdsakų tyrėjai nerado).

(2011-04-16 delfi.lt) Kęstutis Betingis: „Būdamas darbe spalio 5 d. (2009-10-05) sulaukiau skambučio, kad yra sušaudytas J. Furmanavičius. Iš pradžių niekas negalėjo pasakyti, kad nušautas teisėjas – įvykio vietoje buvę pareigūnai jo nepažinojo, todėl to negalėjo patvirtinti. Iš karto susisiekiau su generaliniu prokuroru, informavau, kad vykstu į įvykio vietą. Tuo metu (2009-10-05) paskambino ar tai generalinio prokuroro pavaduotojas Vytautas Barkauskas, ar Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius – išgirdau vienintelį klausimą, ar ne iš tokio ginklo nušautas teisėjas. Buvo kalbama apie PERDIRBTĄ RUSIŠKĄ IŽ PISTOLETĄ, PRITAIKYTĄ ŠAUDYTI KOVINIAIS ŠOVINIAIS SU DUSLINTUVU. Man tai sukėlė minčių – iš kur tokios žinios, juoba kad dar nebuvome įvykio vietoje“.

(2011-04-15 laisvaslaikrastis.lt) Algimantas Kliunka papasakojo, kad po nužudymo K.Betingis jam pasakęs, kad “tegul dabar pasako, ką nuslėpė ir ko nepasakė”. K.Betingis neva atsisakė šiuos dalykus išdėstyti telefonu, o kai susitiko su A.Kliunka, jam papasakojo, kad dar 2009 m. spalio 5 d. (2009-10-05) jam skambino V.Barkauskas ir R.Jancevičius ir klausė, ar nužudant paminėtus asmenis, buvo panaudotas ginklas su duslintuvu. “Tuo metu ginklas dar nebuvo rastas, todėl nežinau, iš kur jie galėjo žinoti, kad tas ginklas buvo su duslintuvu”, - stebėjosi A.Kliunka. Vėliau klausiamas R.Jancevičius taip jam nieko konkretaus ir negalėjo pasakyti.

(2013-04-16 kauno.diena.lt) “Jis (K.Betingis) sakė po teisėjo J.Furmanavičiaus nužudymo 2009 metų spalį, vyriausybiniu telefonu sulaukęs prokurorų iš Vilniaus skambučio, ir konkretaus klausimo, apie ginklą, kuriuo galėjo būti nušautas teisėjas. Skambinęs prokuroras nurodė, kad tai galėjo būti perdirbtas pistoletas IŽ su duslintuvu. K.Betingis sakė negalįs tiksliai prisiminti, kas skambino iš Vilniaus prokurorų, tačiau minėjo apygardos vyriausiojo prokuroro Ramučio Jancevičiaus ir generalinio prokuroro pavaduotojo Vytauto Barkausko pavardes, ir esą informacija galėjo būti gauta iš policijos. „V.Barkauskas (tuometinis generalinio prokuroro pavaduotas) ar dar kažkas klausė, ar ne toks ginklas panaudotas įvykio vietoje. Įvykio vietoje buvę kriminalistai man atsakė, kad galėjo būti tas ginklas. Atsakymas (skambinusiojo) buvo toks, kad D.Kedys ieškojo tokio ginklo.“ K.Betingis sakė tuo metu labai stebėjosi, kad tik po nužudymo, dar gerai neapžiūrėjus įvykio vietos, jau žinoma, koks ginklas galėjo būti panaudotas. „Jokios faktinės informacijos, kad D.Kedys ruošėsi vykdyti nužudymą, iki nužudymo dienos nebuvo visiškai“, - tvirtino K.Betingis.

(2013-04-16 lrytas.lt) J. Furmanavičiaus žmogžudystės vietoje K. Betingis sako sulaukęs generalinio prokuroro pavaduotojo Vytauto Barkausko arba Vilniaus apygardos vadovo Ramučio Jancevičiaus skambučio. Skambinusysis jo paklausė, ar gali būti, kad J. Furmanavičius nušautas iš dujinio pistoleto „Iž Baikal“ perdirbto šaudyti koviniais šoviniais. „Nustebau, iš kur tokia informacija?“ - prisiminė K. Betingis. Vėliau kažkuris šių prokurorų paskambino dar kartą ir paklausė to paties. Paklausti, kodėl to klausia, atsakė, kad D. Kedys ieškojo tokio ginklo ir, kad jiems tai pasakė policijos pareigūnai.


Slaptas liudininkas Mindaugas Žalimas

Slapto liudininko, šmeižiančio Drąsiaus Kedžio seserį Neringą Venckienę, Mindaugo Žalimo brolis Algirdas Daukša (ta pati mama, skirtingi tėvai) 2006 m. buvo nuteistas 11 metų kalėti už pedofiliją – protinę negalią turinčios mažametės prievartavimą (2011-12-02 laisvaslaikrastis.lt). Pačiam Mindaugui Žalimui yra pareikšti įtarimai už sunkų kūno sužalojimą – Baltarusijos piliečiui sulaužytą galvos kaukolę - jam gresia iki 10 metų nelaisvės.

Mindaugo Žalimo ir jo draugės Lauros Žiliūtės parodymai

(2013-01-31 delfi.lt) „M. Žalimas taip pat pareiškė, kad N. Venckienė savo broliui buvo nurodžiusi, kad tuometis Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis esą dengia pedofilus, tarp jų – ir Joną Furmanavičių. (...) Pasak jo, žudynių išvakarėse D. Kedys su savo bendrininkais gėrė alkoholinius gėrimus ir aptarinėjo planą. „Jie turėjo A. Ūsą dar kankinti ir bandyti ištraukti, kas tas trečias pedofilas Aidas“, – sakė jis.“

(2013-02-05 delfi.lt) Mindaugo Žalimo draugė Laura Žiliūtė: „Kedys buvo įsitikinęs, kad dukrą prievartauja ir jis pats žada žudyti skriaudikus.“

Iš šių Lauros Žiliūtės ir Mindaugo Žalimo pareiškimų galima suprasti, kad Drąsius Kedys nuoširdžiai tikėjo pedofilija, o ne išgalvojo ją pats. Nes ir kam Neringai Venckienei reikėjo įtikinėti brolį, kad Albertas Milinis dengia pedofilus, jeigu abu, neva, žinojo, kad pedofilija – išgalvota. Taip pat, kam Kedžiui reikėjo kankinti ir dar kolektyviai, o ne tiesiog nušauti, Andrių Ūsą, kad ištraukti, kas yra trečias pedofilas Aidas, jeigu tas Aidas, kaip pedofilas, taip pat, neva, buvo išgalvotas su visa pedofilija. Kas tada tvirkino arba... primokė mergaitę meluoti? Venckienė? Vargu ar Venckienė būtų sugebėjusi taip visiems panosėje „primokyti” mergaitę ir dar tiek daug, kiek mergaitė detaliai pasakojo apie išnaudojimą pas mamą, jog nei pats mergaitės tėvas, nei visa giminė, įskaitant mergaitę auginusius senelius, nesugebėjo to suprasti ir išsiaiškinti. Vaikus galima kažko primokyti, bet vaikai labai lengvai ir išsiduoda, ypatingai paspausti. Tuo labiau, kad jau praėjo 1 metai (nuo 2012-05-17), kaip mergaitė teisėsaugos ir Laimos Stankūnaitės rankose – iki šiol iš mergaitės NĖ ŽODŽIO apie kažkokius „mokymus“. Stankūnaitės pusėje esantys žmonės kaltina „violetinius“ kad jie tiki „pedofilų klano“ sąmokslu, bet patys tiki dar absurdiškesniu sąmokslu, neva, organizuotu Neringos Venckienės. Venckienė turėtų būti sąmokslų ir psichologijos genijus, nors ji visai į tokį žmogų nepanaši - pati mergaitė ją tampė už rankos, kur norėjo ir kaip norėjo. Greičiausiai, pedofilja buvo ir nebūtinai visi į šią istoriją įsipainioję žmonės yra pedofilai ar priklauso kažkokiam pedofilų klanui. Greičiau jau tie žmonės priklauso vienam iš valdžios, o ne pedofilų, klanų. Paprastiems žmonėms ryšius valdžioje šioje istorijoje yra ir bus sunku suvokti, jeigu kas nors nenutars, jog laikas sutvarkyti dalį supuvusios sistemos ir nepradės kalbėti. Tokia teisėsauga, kokia yra dabar, nėra verta gynimo ir valstybinės apsaugos. Reikalingos esminės reformos. Sąžiningesniems ir nelabai politikams reikėtų susivienyti ir išspirti iš savo gretų susitepusius kolegas. Vogti žmonių pinigus per įvairias machinacijas, nors ir labai blogai, yra viena, bet prievartauti vaikus ir ginti prievartautojus – visai kita kategorija. Tai darantiems ir juos ginantiems žmonėms – ne vieta valdžios struktūrose.


„Rausvas kremas“

Kartais pasirodo straipsniai, kuriuose akcentuojama, jog mergaitė paminėjo ir „rausvą kremą“, kaip pvz. Astos Kuznecovaitės straipsnyje „Kedžių kaimynės liudija apie rausvus kremus ir striptizą šokančią keturmetę“ (2012-04-10) ir pan.. Žmonėms bandoma sudaryti nuomonė, kad mergaitė nusišneka ir dėl to ja tikėti negalima. Iš tiesų tame nėra nieko stebuklingo ir nereikėtų iš to pūsti burbulo, kad taip negali būti. Rausva (kaip ir rusva) spalvos pasitaiko, o tuo labiau, ne jauniems žmonėms, kai į spermą patenka kažkiek kraujo. Gali būti, kad kažkuris iš pedofilų kartais turėdavo kažkokių sveikatos problemų. Tai gali būti uždegimo, infekcijos, obstrukcijos, traumos ir pan. pasekmė. Tai vadinama hematospermija. Pasak mergaitės ir gydytojos Laimos Bloznelytės, Andrius Ūsas turėjo hematomą („vyno dėmę“) ant lytinių organų - gal tai galėjo būti susiję. Galite į Google įsivesti „pink semen“, „blood in semen“ arba „hematospermia“ ir pamatysite, kad tai gana paplitęs reiškinys.


Andrius Ūsas ir raudonos dėmės ant jo lyties organų

Pedofilijos byloje esančiame 2009-04-23 - 05-25 Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte Nr. 103MS-18 fiksuota, kad atsakydama į klausimus, mažametė nukentėjusioji pasakė, jog „mane laižo Ūsas“, „laižo liežuviu“, „laižė daug kartų“, (mergaitė anatominiame piešinyje pažymi ausį, burną, kaktą, krūtinę, pilvą, nugarą, sėdmenis, kojas), „laižė šikną“, „tuo metu buvo mama ir aš, ir buvo Andrius, tai buvo diena“, Andrius „raudonas“, „storu pilvu“, jis „prašė, kad laižyčiau“ (vyro anatominiame piešinėlyje pažymi krūtinę, lytinius organus, kojas) ir pabrėžia, jog „vaikams taip daryti negalima“. Kiek vėliau 2009-06-?? Drąsiaus Kedžio pareiškime Kedys nurodė, kad „Dukra taip pat pasakojo, kad prie Ūso „sysalo“ aplink raudona.“

2012-05-21 Onkologė, chirurgė, biomedicinos mokslų dr. Laima Bloznelytė-Plėšnienė (youtu.be/uJpcexp235s?t=21m04s) (youtu.be/6Ick4qTAcxA):

„Pas mane (2007-12-?? ... 2008-02-??) atėjo labai keista šeima. Vyras (Andrius Ūsas) - stambus, dvi moteriškės - viena jaunutė (Laima Stankūnaitė), kita vyresnė (Violeta Naruševičienė) ir mergaitė (O*** N***). Situacija buvo labai netradicinė, nes, esant abiems moteriškėms, vyras pasakė, kad jo problema yra tik viena, kad jis turi dėmę ant lyties organo ir prašė, kad aš ją pašalinčiau. Tai, kad prašė pašalinti dėmę, tai čia yra smulkmena. Ne smulkmena buvo, kad jis išsiėmė savo lyties organą, sėdint abiems moteriškėms ir per metrą nuo manęs sėdint mergaitei. ... Tai buvo „Vyno dėmė“. ... Vėliau vyresnioji moteris paprašė, kad apžiūrėčiau mergaitę. Aš pasakiau mergaitei nusirengi. Mergaitė atsisakė nusirengti. Vyresnioji moteris pradėjo ją nurenginėti. Jinai pradėjo klykti ir draskytis. Taip irgi nebūna. Tada aš jai pasakiau: „Tėvelis nusirengė, dabar tu nusirenk.“ Ir ta mergaitė mano baisiai nuostabai pasakė: „Jis man ne tėvelis.“ Tada aš sakiau „Jūs ne šeima?“ … Vėliau, kai prasidėjo šitie visi įvykiai, aš pamačiau, kad tai buvo Ūsas ir abidvi seserys. Bet tai buvo daug vėliau ir, aišku, kad tai buvo vyresnioji mergaitė, kuri dabar neaišku nei kur yra, nei kas su ja daroma. Bet vaikas elgėsi iki tiek, kad kaip žvėriukas draskėsi.

Lietuvos rytas su Asta Kuznecovaite

(2012-06-15 lrytas.lt) Asta Kuznecovaitė „Nesamas A. Ūso dėmes mačiusiai onkologei L. Bloznelytei gresia baudžiamoji byla“: „Kaip televizijos laidoje teigė L. Bloznelytė, netradicinė šeima, dvi moterys, stambus vyras ir mergaitė jos privačioje klinikoje apsilankė prieš porą metų (...) V. Naruševičienė onkologės nurodyto vizito metu jau buvo mirusi.“

Asta Kuznecovaitė straipsnyje nerašo, kur laidoje onkologė nurodo vizito datą ir nepateikia tikslios citatos... (vizito datą tiksliau nurodo Rūta Janutienė (2007-12-?? ... 2008-02-??) bet, jeigu Laima Bloznelytė-Plėšnienė vis tik teigė, kad apsilankymas pas ją buvo prieš 2 metus, tai... nuo Violetos Naruševičienės mirties (2009-10-05) iki TV3 laidos „Kodėl?“ (2012-05-21) buvo parėję 2 metai, 8 mėnesiai ir 16 dienų. 3 metai dar NEBUVO praėję - tai įvyko vėliau (2012-10-05). T.y. onkologė interviu metu laiką nurodė teisingai - prieš 2 pilnus metus (8 mėnesius ir 16 dienų) Violeta Naruševičienė dar buvo gyva. Iš ko Asta Kuznecovaitė daro išvadą, kad onkologės nurodyto vizito metu („prieš porą metų“) Violeta Naruševičienė jau buvo mirusi? Atrodo, kad Asta Kuznecovaitė ir vėl eilinį kartą meluoja. Laidos video įrašas su onkologės liudijimu žemiau... Taip pat Bloznelytė neteigė, kad VISA 10cm vyndėmė buvo ant penio (ar kad jos ILGIS ant paties penio buvo 10cm). Interviu nenurodoma ar 10cm tai ilgis (į kurią pusę?), plotis ar plotas kvadratiniais centimetrais.

„Lietuvos rytas“ su Asta Kuznecovaite ir Gintaru Černiausku

(2013-03-18 LTytas.lt) Asta Kuznecovaitė “Už N. Venckienės neliečiamybę kovojama melagingomis žiniomis”:

Savo gerbėjų aistras kursto ir pati N. Venckienė, „Facebook“ puslapyje pasigirdama apie nesamas pergales ir tariamas skriaudas.

Sekmadienį savo puslapyje socialiniame tinkle N. Venckienė šalininkams pasiguodė, jog jos tėvus Laimutę ir Vytautą Andrių Kedžius vėl skriaudžia Laimutė Stankūnaitė ir jos advokatas Gintaras Černiauskas.

„Sensacijos“, kurių nebuvo

Joje ji teigia, kad Raseinių rajono apylinkės teisme nagrinėjamojoje civilinėje byloje dėl jos tėvų susitikimų su anūke laiko nustatymo yra gautas L. Stankūnaitės ir jos advokato atsiliepimas, kuriame jie esą nurodo, kad nesutinka dėl mergaitės susitikimų su seneliais ir net prašo teismo skirti jiems baudas.

„Atsiliepime Stankūnaitė su Černiausku nurodė, kad nesutinka, jog mergaitė susitiktų su seneliais. Be to, prašė ir močiutei, ir diedukui skirti po 5000 Lt baudą. Neva už piktnaudžiavimą procesu“, - savo puslapyje „Facebook“ rašo N. Venckienė.

„Kokias baudas, kam baudas?“, - apie ką kalbama ne iškart suprato G. Černiauskas

Perskaičius N. Venckienės virkavimus jos šalininkams, L. Stankūnaitės advokatas kategoriškai paneigė, kad teismo prašoma Kedžiams skirti baudas.

„Niekada nesame prašę jiems skirti baudas, o ir priežasties tam nėra – teismo proceso juk niekas nevilkina“, - lrytas.lt kalbėjo G. Černiauskas.

NeringaVenckiene.com 2013-03-18 dieną paskelbtas dokumentas

„Lietuvos rytas“ ir ekspertai (tiksliau... „ekspertai“) eilinį kartą apsimelavo

(2013-02-07 lrytas.lt) Arūnas Karaliūnas: „Tariamo pedofilo Aido portretą nupiešęs skulptorius Donatas Mockus negali paaiškinti, kodėl dvi nepriklausomos ekspertizės nustatė, kad piešinys yra tiksli nužudyto kauniečio Vaido Milinio nuotraukos kopija.“

Tai, kad piešinys gali būti kažkiek panašus į Vaidą Milinį, - taip ir turėtų būti, jeigu Donatas Mockus (o ne Andrejus Lobovas, pasak Nerijaus Povilaičio) piešė jį pagal Venckienės pasakojimą, kuriuo ji apibūdino teismo lifte matyto Vaido Milinio bruožus. Teiginys, kad piešinys yra tiksli nuotraukos kopija, rodo, kad „ekspertai“ yra visiški neišmanėliai ir melagiai.

Kodėl Venckienė nesikreipia į tesimą dėl brolio reabilitacijos?

Ar egzistavo „kaldrytė“ galimai skirta nuslopinti mergaitės pasipriešinimui?

Ar Kedys buvo pedofilu dėl lytinių santykių su jauna Stankūnaite?

2002-03-17 d. Kedys (gim. 1972-09-04) susipažino su Stankūnaite (gim. 1986-04-08), kai jam buvo 29-07-12 metų, o jai 15-12-09. Venckienė tvirtino, kad gyventi kartu su Kedžiu Stankūnaitė pradėjo apie metus vėliau, kai Stankūnaitei jau buvo 17 metų.

2004-02-19 d. Stankūnaitė gimdė būdama 17-11-12.

ĮSTATYMAI Lietuvoje tuo metu leido pilnamečių lytinius santykius su asmenimis nuo 14 metų. Žinoma(!), Kedys galėjo sau susirasti ir vyresnę merginą, bet Kedys tuo metu galiojusių Lietuvoje ĮSTATYMŲ NEPAŽEIDĖ ir nėra pedofilas.

Pagal pasakojimus, Stankūnaitė pati kabinosi ant Kedžio, kaip ant pasiturinčio verslininko, ką patvirtino ir pati L.Stankūnaitė:

(2012-04-19 „Paskutinė instancija“ 6:00-7:00) Laima Stankūnaitė: „Labai su rožiniais akiniais vaikščiojau, labai viskuo žavėjausi, tame tarpe ir juo. Pasistatykite eilinį paprastą vaikinuką ir pastatykite Kedį - žmogus įdomus, turi kažko pasiūlyti ir nusivežti kažkur ir materialinių ir kitokių galimybių.

Jau po Kedžio mirties (2010-04-20) 2010-07-02 d. priimti dabartiniai įstatymai, reglamentuojantys lytinius santykius, pakelia ribą nuo 14 iki 16 metų. Jie Kedžiui negalioja. Bet ir šiuo atveju viskas priklauso nuo to, kiek laiko po Kedžio pirmos pažinties su Stankūnaite jie turėjo lytinių santykių. Jeigu Kedys palaukė bent 20 dienų po pirmos jų pažinties 2002-03-17 d., iki Stankūnaitei sueis 16 metų (2002-04-08), jis nepažeidė ir dabartinių Lietuvos įstatymų.

Bet kokiu atveju, prilyginti 29 metų Kedį, kuris turėjo santykių su ~16 metų mergina, ir 32 metų Ūsą (1974-07-15), kuris turėjo santykių su ~3 metų mergaite (nuo 2006-11-??) nelabai išeina... nebent Stankūnaitės rėmėjai, norėdami pritempti vieną prie kito ir apkaltinti viskuo Kedį bei paversti jį „pedofilu“, sąmoningai nemato tame jokio skirtumo.


„8 rankos“ ar „8 vakaro“?

Šiame video žmonės gali girdėti „8 rankos“ arba „8 vakaro“ tame pačiame įraše, įskaitant „Lietuvos rytas“ paskelbtame originale. Tik iš Stankūnaitės atsakymo „Todėl, kad apsiniaukę ir lyja“ galima spėti, kad mergaitė sakė „8 vakaro“. Viskas priklauso nuo to, kokius dažnius žmogus sugeba (ne)girdėti.

1. Atsidarome video su pvz. „Adobe Audition“ programa.
2. Įjungiame „View > Show Spectral Frequency Display“.
3. Nuimame triukšmus su „Effects > Noise Reduction / Restoration > Noise Reduction (process)...“.
4. Su visais dažniais (0-15000Hz) girdisi „8 rankos“. Apribojus (0-4000Hz) - „8 vakaro“.

T.y., jeigu jūs girdite visus įrašo dažnius, jūs galite girdėti abu variantus. Jeigu jūs negirdite aukštų dažnių, jūs girdėsite tik „8 vakaro“. Priklauso ir nuo to, kokį dažnių diapazoną sugeba atkurti jūsų ausinės ar garsiakalbiai.

8_Vakaro_8_Rankos_YouTube_0_15000Hz.wav

8_Vakaro_8_Rankos_Noise_Reduction_0_15000Hz.wav
8_Vakaro_8_Rankos_Noise_Reduction_0_4000Hz.wav

8_Vakaro_8_Rankos_Noise_Reduction_0_15000Hz_15A.wav
8_Vakaro_8_Rankos_Noise_Reduction_0_4000Hz_15A.wav

Pasitikėjimas Lietuvos teisėsauga

drasoskeliaspartija.ltstankunaite.ltwww.delfi.lt/news/daily/kedys

Abejingiems: Martin Niemöller 1892 – 1984 apie Nacius

„Pirmiausia jie atėjo ir paėmė žydus.
Aš jų negyniau, kadangi nebuvau žydas.

Po to jie atėjo ir paėmė komunistus.
Aš jų irgi negyniau, kadangi nebuvau komunistas.

Tada atėjo eilė profsąjungos nariams.
Aš ir jų negyniau, kadangi nebuvau profsąjungos narys.

Pagaliau jie atėjo paimti manęs.
Ir tada jau nieko nebebuvo likę, kas galėtų apginti mane...“

Demokratija.lt