Palestinos nepriklausomybės pripažinimas

2011-11-15 d. Islandijos parlamentas balsavo už Palestinos nepriklausomybės pripažinimą 1967 metų ribose ir oficialiai pripažino Palestiną nepriklausoma valstybe. Pripažinusi Palestinos suverenumą, Islandija pirmoji iš Vakarų Europos šalių užmegs su ja visaverčius diplomatinius santykius.

Šalys pripažinusios Palestiną

2011-10-31 d. Palestina buvo priimta į JT Švietimo, mokslo ir kultūros (UNESCO) organizaciją, kai UNESCO generalinė asamblėja 107 balsais už ir 14 blasais prieš nutarė suteikti Palestinai jos 195-osios narės statusą. Lietuva balsavo prieš Palestinos narystę UNESCO, taip tapdama viena iš vos 14 valstybių, išsakiusių tokią poziciją. Už Palestinos priėmimą, kuriam labai priešinosi JAV ir Izraelis, balsavo 107 šalys, o 52 susilaikė. Narystė įsigaliojo nuo Spalio 23 dienos.

UNESCO balsavimas

   Prieš   Susilaikė   Nedalyvavo   Be balso teisės

Demokratija.lt

Izraelio-Palestinos konfliktas

Izraelis, palaikomas JAV, nuosekliai ir apgalvotai, žingsnis po žingsnio, išveja palestiniečius iš namų ir stato savo nelegalias gyvenvietes jų vietoje, taip OKUPUODAMAS Palestinos žemes. Žiniasklaida kartais praneša apie palestiniečių atakas prieš Izraelio kareivius. Deja, dažnai „pamirštama“ paminėti, kad tie konfliktai dažniausiai vyksta Pagal Jungtinių Tautų teritorijos padalinimo planą PALESTINIEČIAMS priklausančiose teritorijose, kurias Izraelis yra OKUPAVĘS ir kuriose Izraelio kariuomenė randasi nelegaliai, pažeisdama tarptautinius susitarimus. Dar blogiau – dažniausiai pranešama, kad tie konfliktai vyksta, neva, „Izraeliui priklausančiose teritorijose“, pateikiant žemėlapius, kuriuose okupuotos teritorijos priskiramos Izraeliui arba Palestina juose išviso neegzistuoja. Kiekvieną kartą, kai vyksta kas nors panašaus, visada rekomenduojama patiems pasitikrinti pagal JT planą, kur vyko konfliktas ir kam ta teritorija IŠ TIESŲ priklauso. Palestiniečiai kovoja SAVO žemėje prieš SVETIMOS valstybės OKUPACINĘ kariuomenę, o ne „prieš žydus Izraelio teritorijoje“. Palestinos OKUPACIJOS žemėlapis ( PDF - JPG ):

Tai tas pats, kas po Lietuvos rytinę teritoriją važinėtų Rusijos tankai ir visas pasaulis, remdamasis Rusijos žiniasklaida, piktintųsi, kad Lietuvos partizanai juos atakuoja ir kartais leidžia raketas į Lietuvos teritorijoje Rusijos steigiamas rusų gyvenvietes iš kurių išvaromi lietuviai.

Jungtinių Tautų teritorijos padalinimo planas.

Vadovautis tuo, kad ši žemė pagal Bibliją priklauso žydams istoriškai, irgi būtų nelabai teisinga perskaičius, kaip Senajame Testamente ši žemė žydams atiteko. Dievas liepė žydams išeiti iš Egipto, keliauti į Pažadėtą Žemę ir su dieviška pagalba išnaikinti ten jau esančius vietinius gyventojus ginklu be jokio gailesčio (kartais pasiliekant sau vergų), sugriauti jų kultūra, iškirsti jų garbinamus miškus, sudeginti stabus, altorius, atimti jų žemę ir joje patiems apsigyventi. Taip žydai ir padarė - tad pirmą kartą žydai ten atsikraustė irgi ne visai taikiu būdu. JAV su Europa po karo galėjo žydams skirti dalį Vokietijos, Italijos ar kurią nors Amerikos valstiją, bet jie nusprendė būti dosnūs musulmonų sąskaita – nuo tada ir vyksta šis konfliktas. Antrojo pasaulinio karo žydų naikinimo tragedija nesuteikia žydams teisės taip pat elgtis su palestiniečiais.

Izraelio-Palestinos konflikto statistika: ifamericansknew.org

Demokratija.lt